Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-25 14:06

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/omojligt-for-lararna-att-hinna-kartlagga-eleverna-utifran-kunskapskraven/

DN Åsikt

DN Åsikt. Omöjligt för lärarna att hinna kartlägga eleverna utifrån kunskapskraven

Kunskapskraven som Skolverket började använda 2011 är en ren skrivbordsprodukt som inte går att förankra i det komplexa vardagliga arbetet på skolan. Dels är det omöjligt att hinna med att bedöma elevernas kunskaper och dels är språket på tok för abstrakt för att eleverna ska förstå vad som krävs av dem.

Äntligen har media uppmärksammat ett av skolvärldens verkliga problem. Härom veckan granskades tillämpningen av kunskapskraven i medierna efter att Skolverket själva informerat om att lärarna nu ska kunna tillämpa dem på ett nytt vis. Detta togs upp på ett bra vis av Lotta Lexén här på DN.Åsikt och precis som Elsa Eriksson nämnde i ett annat inlägg kring lärarnas psykiska ohälsa i veckan belyses ofta ovidkommande fenomen inom skolan.

Med de diffusa kunskapskraven och de än mer diffusa "förmågorna" som angavs i de senaste kursplanerna uppstod genast en mängd frågor inom lärarkåren. Man kan skriva mycket om detta men jag håller mig till det mest akuta.

För det första; när är det tänkt att bedömningen av elevernas prestationer ska ske?

Om jag som lärare har fem klasser med 20 till 25 elever och ska bedöma varje elev utifrån kunskapskraven uppstår fort ett gigantiskt problem. Oavsett betyg krävs det en noggrann reflektion och bedömning kring elevens nivå. Efter ett par veckors arbete kring ett visst moment har man ganska mycket underlag som ska bedömas.

I de olika SO- ämnena finns 8-12 olika kunskapskrav som eleverna ska behärska. Det är ungefär likadant i samtliga ämnen. För att nå ett E, C eller ett A ska samtliga av kunskapskraven på den nivån uppnås. Når eleven endast en majoritet av kraven hamnar den på ett F, D eller ett B. Detta kräver en noggrann analys som man inte hinner med i dagens skolvärld. Man behöver inte vara en ”raketforskare” för att inse att det är ett omöjligt uppdrag.

För att förenkla undervisningen och göra det hela mer hanterligt säger viss forskning inom didaktik att man bör välja ut endast vissa av kunskapskraven. Detta leder dock till en "statisk” och konstlad undervisning som inte är autentisk och som inte lämnar öppet för fria och spontana diskussioner, vilket är paradoxalt eftersom att kunna resonera och argumentera är helt centrala förmågor som man egentligen vill att eleverna behärskar. I värsta scenariot borde läraren därför avbryta eleven då denne startar ett resonemang som går utanför de kunskapskrav man på förhand tänkt mäta av.

För det anda, hur ska eleverna kunna förstå kunskapskraven?

Formuleringarna i kunskapskraven är ofta mycket abstrakta och svårbegripliga för eleverna och i viss mån för föräldrar samt lärarna. För att underlätta för eleverna bör man därför konkretisera och presentera kunskapskraven för dem. Resonemanget går ut på att om lärarna gör detta kontinuerligt så ska eleverna bli förtrogna med dem efterhand också kommer allt att lösa sig. Ingen verkar ha tänkt på att mängden kunskapskrav medför att flera av dem aldrig återkommer i undervisningen eftersom man inte hinner med vissa av dem mer än en gång.

Ytterst få är de elever som med ett genuint intresse lyssnar till lärarnas tjat kring hur viktiga kunskapskraven är då de är för abstrakta eller till och med intetsägande. Vidare vet varken lärare eller elev hur många gånger eleven måste visa hur den behärskar ett visst krav. Ska den visa att den känner till ”centrala historiska gestalter” (ett hör och häpna konkret exempel) femtio gånger på en termin eller räcker det med tio?

All denna förvirring medför givetvis att det förekommer lika många tolkningar kring kunskapskraven som det finns lärare. Många är de som sitter med sina egna ”anteckningssystem” som är grova förenklingar av hur det egentligen är tänkt att fungera.

Jag anser bestämt att Skolverket måste revidera betygssystemet ordentligt! Färre betygssteg där innehållet i kunskapskraven är konkret och begripligt för framför allt eleverna.