Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-23 23:15

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/orimlig-p-avgift-for-motorcyklar-och-mopeder/

DN Åsikt

DN Åsikt. Orimlig p-avgift för motorcyklar och mopeder

Moderaterna motsätter oss den S-ledda majoritetens generella höjning av parkeringsavgiften för motorcyklar och mopeder i Stockholms stad. Det är svårt att motivera att motorcykel och moped klass 1 ska betala halva avgiften när det ryms minst fyra fordon på samma yta som en bilparkering.

Framkomligheten är en utmaning när staden växer. För att förbättra framkomligheten måste vi prioritera rörlig trafik och kapacitetsstarka trafikslag, till exempel motorcykel, cykel, buss eller gång.

Parkeringsavgifter ska användas för att öka framkomligheten på platser där det råder trängsel. Att alla som nyttjar parkeringar på dessa platser, oavsett fordonstyp, är med och betalar är rimligt. Men avgiften måste stå i rimlig proportion till den plats fordonet tar upp.

Därför blir det svårt att motivera att motorcykel och moped klass 1 ska betala halva avgiften när det ryms åtminstone fyra fordon på samma yta som en bilparkering. Om fler väljer motorcykel och moped framför bil minskar trängseln. Risken är nu att färre väljer motorcykel och att framkomligheten försämras.

Vi är medvetna om att väldigt många behöver sin bil eller sin motorcykel för att få vardagen att gå ihop. Därför är det viktigt att politiken inte gör det ekonomiskt ohållbart för människor att använda bil eller motorcykel/moped. Moderaterna menar att parkeringsavgifter ska drivas av ett behov av att förbättra framkomligheten och minska trängseln och inte använda som ett sätt att öka stadens intäkter.

Vi är därför inte emot parkeringsavgifter som sådana, men genom att införa avgifter där det inte är någon trängsel på gatorna eller förlänga avgiftsperioden i innerstaden, från vardagar kl 9-17 till vardagar kl 7-19 samt lördagar, gör den S-ledda majoriteten det ännu svårare för människor att pussla ihop vardagen. Vi kommer att se över hela parkeringsstrategin, främst i de delar där vi var kritiska vid införandet.

Moderaterna anser även att vi måste prioritera rörlig trafik och kapacitetsstarka trafikslag för att öka framkomligheten i staden, men gatuparkeringar som tas bort måste ersättas med alternativa parkeringsmöjligheter. Borttagna parkeringsplatser och minskad framkomlighet för bilar är ett problem både för privatpersoner och företag.

Vi måste bygga en stad där det är möjligt för människor att ta sig fram med bil, men som underlättar för den som vill gå, cykla, åka motorcykel eller kollektivt. Vi måste hela tiden ha klart för oss vad ändamålet med olika åtgärder är – minskad trängsel, ökad framkomlighet och minskade utsläpp men inte införa avgifter eller stänga av för att omöjliggöra för bil- och mc-förare.

Att ta bort parkeringsmöjligheter, göra omotiverade höjningar av p-avgifter, försvåra framkomligheten eller inte bygga den östliga förbindelsen är att ha en oerhört lättsinnig inställning till stadens och stockholmarnas transportbehov.