Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Östlig förbindelse - fakta eller känsla?

Sexfiliga motorvägar som driver biltrafik till Stockholms innerstad är otidsenliga och rimmar illa med de globala målen i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen, hållbar infrastruktur och att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

"Se trafiken i stort, och inte enbart enligt de önskemål som man kan få via tabeller" säger Tommy Jacobsson. Vad han menar med det får anses vara oklart men kan kanske tolkas som att han vill att vi för ett ögonblick lägger fakta åt sidan och går lite mer på känsla. Vi förväntas lägga åt sidan rapporter från Trafikverket som visar att biltrafiken måste minska för att stadens klimatmål ska kunna nås. Vi förväntas lägga åt sidan de nationella klimatmålen att 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent i förhållande till 1990 års nivåer. Vi förväntas lägga de globala målen i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen, hållbar infrastruktur och att bekämpa klimatförändringarna åt sidan.

Skribenten undrar vidare hur mycket 20 miljarder egentligen är och jämför kostnaden för Östlig förbindelse med den totala statsbudgeten om ca 1 200 miljarder. Syftet med jämförelsen är naturligtvis att bagatellisera kostnaden för Östlig förbindelse och att visa att det egentligen inte spelar någon större roll vad vi lägger 20 miljarder kronor på. Men 20 miljarder kronor är en avsevärd summa pengar. Med de pengarna kan vi istället göra nödvändiga satsningar på en hållbar infrastruktur bland annat i form av kollektivtrafik.

"Man får ut vad man puttar in, när det gäller statistik. Verkligheten behövs också" avslutar insändaren. Även här är det oklart vilken verklighet som avses men i den verklighet som de flesta lever i går det inte att bortse från fakta. Östlig förbindelse innebär att andelen kollektivtrafikresenärer i regionen minskar vilket går stick i stäv med målet att öka andelen kollektivtrafikresenärer. Forskning visar tydligt att fler motorvägar leder till ökade trafikmängder. Östlig förbindelse leder således till ökad bilism och trängsel i Stockholms innerstad och även i hela regionen. Östlig förbindelse motverkar miljömålet om minskad klimatpåverkan. Så om vi ser trafiken i stort är det ett mycket bra beslut att lägga ner Östlig förbindelse.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.