Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-26 19:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ransonering-av-branslen-kan-minska-utslappen/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Ransonering av bränslen kan minska utsläppen”

Den stora fördelen med ransonering av bensin är att myndigheterna får full kontroll över hur mycket koldioxid från fossila källor som årligen släpps ut, skriver artikelförfattaren. Foto: Andreas Hillergren/TT

INSÄNDARE. Regeringen bör tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att genomföra en ransonering av bensin och diesel. Koldioxidutsläppen kan på sä sätt mnska redan inom några år, skriver Anders Rapp.

Rätta artikel

Tänk dig följande framtidsscenario: Vårt land har på grund av en stor regional konflikt i Europa utsatts för en blockad av fientliga krigsfartyg och små mängder olja når våra hamnar. Konflikten verkar bli utdragen i tid.

Hur agerar då den svenska regeringen? Som brukligt i kristider tar man beslut om att införa ransonering för att få samhället att fungera någorlunda.

Regeringens handlingsfrihet blir stor. Ingen i vårt land skulle protestera mot denna självklara åtgärd. Nu gäller det i stället att hålla ihop och se till landets bästa. Blockaden föder en stor krismedvetenhet i såväl stugor på landet som höghus i staden.

Framtidsscenariot redan här. Nu handlar det inte om en blockad. Det handlar inte om en regional krigssituation. Det handlar i stället om den mänskliga civilisationens överlevnad på vår planet – en överlevnad som nu är ytterst hotad av våra gigantiska koldioxidutsläpp. 

Därom råder ytterst stor samstämmighet bland världens samlade forskarkår. IPCC:s (FN:s klimatpanel) senaste specialrapport från oktober förra året är en omskakande läsning. Eller som en journalist uttryckte det: ”Forskarvärldens sista varning”. 

Rapporten pekar på att världens regeringar nu måste göra en omställning av samhällena på ett sätt som aldrig tidigare har skådats i världshistorien. Därtill är det oerhört bråttom. Vi har ett tidsperspektiv på bara några få decennier. Betydande utsläppsminskningar måste göras med början redan under de kommande åren – annars blir uppgiften näst intill omöjlig.

Mitt förslag är att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning, helst inom ett halvår, för att undersöka möjligheterna att genomföra en ransonering av bensin och diesel. Ur rättvisesynvinkel skulle förslagsvis varje svensk fossilbilsägare få lika stor ranson. 

Vissa grupper, exempelvis landsbygdsbor och företagare, bör få extra tilldelning. De fossilbilsägare som inte har användning för hela sina ranson kan sälja den överblivna tilldelningen ute på en marknad där priset sätts fritt. 

Den stora fördelen med ransoneringen är att myndigheterna nu har full kontroll över hur mycket koldioxid från fossila källor som årligen släpps ut. Ransoneringen kommer för många att innebära att man kanske för första gången blir tvungen att se över sitt fritidskörande med bil och att man även i många fall måste försöka hitta alternativ till sina arbetsresor, till exempel genom ökad samåkning. 

Ransoneringen bör även omfatta flygresor. I dag kan vi obehindrat fortsätta att flyga kors och tvärs i världen och behöver inte ta något som helst ansvar för de kort- och långsiktiga klimateffekterna – effekter som drabbar såväl de egna barnbarnen som ”oskyldiga” människor i många särskilt klimatutsatta länder där utsläppen per capita är betydligt lägre jämfört med våra.

En ransonering skulle leda till en snabbare omställning av samhället i hållbar riktning. Intresset för exempelvis alternativa bränslen och fordon kommer att öka markant. Fler kommer att i högre utsträckning cykla till sina jobb, med hälsovinster som följd. 

Det bästa av allt är att koldioxidutsläppskurvan för Sveriges del kan komma att se betydligt bättre ut redan inom några få år tack vare ransoneringen. Äntligen bestämmer myndigheterna utifrån det vetenskapliga kunskapsläget hur mycket som får släppas ut. 

Det är inte längre upp till var och en att förbruka bensin, diesel eller jetbränsle i den omfattning man själv känner för. Ransonering är en högst rimlig åtgärd i den extrema klimatsituation som vi själva, genom årtiondens missbruk av fossil energi, har försatt oss i.