Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-25 12:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ratt-att-bo-ska-inte-innebara-ratt-att-riva/

DN Åsikt

DN Åsikt. Rätt att bo ska inte innebära rätt att riva

Foto: Alamy

Boende i en bostadsrättförening har rätt att riva väggar i lägenheten – trots att de är bärande. Lagen måste ändras så att den inte bara skyddar den enskilde medlemmens rättigheter utan alla medlemmar i en bostadsrättsförening.

Rätta artikel

Vi bor i en bostadsrättsförening mitt i centrala Stockholm. En nyinflyttad medlem ville nyligen ta bort stora delar av en bärande vägg i vårt 1880-talshus. Styrelsen krävde då att kvalificerade tekniska utredningar skulle göras inför rivningen. Vad händer med byggnaden om väggen rivs? Föreningen tar in en oberoende byggingenjör. Denne konsult kräver att putsen tas bort för närmare undersökningar innan slutligt beslut om att riva väggen.

Men detta respekteras inte av den inflyttande medlemmen som river väggen. Följden blir att väggen i våningen ovanför får sättningsskador och stora sprickor uppstår. Knappast oväntat ens för en lekman kan tilläggas. Men genom en dom i Svea Hovrätt från februari i år är tolkningen att sådan rivning ska få ske.

Som boende i bostadsrätt följer rätten att bo. Men med rätten följer också rätten att riva bärande delar av byggnaden. Så märkligt tolkas nämligen lagstiftningen. Detta trots att rivningar skadar byggnader och därmed förstör värden för medlemmarna.

Lagstiftaren förefaller ha siktet inställt på den enskilde medlemmens intressen snarare än motsvarande för medlemmarna som grupp. Med bostadsrätten följer alltså rätten att förstöra. Detta är uppseendeväckande.

Om ett år ska den statliga utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden redovisa sina resultat. Rubriken på utredningen antyder att det fortsatt är konsumentskyddet för enskilda medlemmar som är i fokus. Snarare än medlemmarnas gemensamma intressen.

Medlemmar i bostadsrättsföreningar kommer och går. Och rivs en bärande vägg i halvåret är det snart inte mycket kvar av byggnaden. Det är dags att värna våra historiska byggnader och tydliggöra att en bostadsrätt innebär just rätten att bo – inte rätten att riva. Till saken hör att det kan vara ekonomiskt intressant att riva just bärande väggar. Detta eftersom boytan faktiskt ökar om tjocka väggar tas bort. Och varje kvadratmeter kan vara värd storleksordningen hundra tusen kronor i centrala Stockholm.

Vi hoppas att den statliga utredningen kommer fram till ett förslag som värnar våra historiska byggnader och intressen för alla medlemmar – även framtida. Värna gemensamma värden framför enskildas vilja att skapa öppna planlösningar i byggnader som uppförts med en helt annan utgångspunkt.

Magnus Olofsson Lars Persson Börje Pettersson Åsa T Lindblom Magnus Lundbeck Mariam Soltani Samtliga medlemmar i samma bostadsrättsförening på Norrmalm i Stockholm.

Repliker: Anders Karlsson: Bärande väggar bär någonting Berit Ståhl: Det är dags att återta bostadsrättens ursprungliga syfte Ragna Berlin: Riva bärande väggar är förenat med livsfara