Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Rätt prioriteringar behövs i förskolan

Förskolan i Stockholms stad står inför många utmaningar. Dessa frågor måste prioriteras före en utökning av antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga.

Förutom att antalet barn i förskoleålder väntas öka med 10.000 barn de kommande åtta åren så är bristen på utbildade förskollärare och lokaler påtaglig. Att i det läget prioritera alla barns, inklusive barn till föräldralediga, rätt till heltid på förskolan slår fel. Den S-ledda majoriteten bör istället fokusera på att stärka förskolan utifrån befintliga förutsättningar. För Moderaterna är minskade barngrupper, fler pedagoger och ökad kvalitet det väsentliga inom förskolan. 

Självklart ska barn till föräldralediga kunna nyttja förskolan, men Stockholms stad har redan i dag generösa regler med 30 timmars förskola per vecka, jämfört med de nationella riktlinjerna på 15 timmar. Samtidigt är det många förskolor och verksamheter som inte når upp till målen om barngruppernas storlek och förskolor som tvingas stänga när de vräks eller när byggloven för fastigheterna går ut. Trots detta har den S-ledda majoriteten inte presenterat en plan för hur man avser komma tillrätta med dessa utmaningar.

Reformen som finansborgarrådet Karin Wanngård (S) nu förespråkar beräknas i runda slängar kosta 100 miljoner kronor, beräknat på beslut i andra närliggande kommuner, vilket är en väsentlig kostnad. Det är provocerande att Karin Wanngård dessutom deklarerat att personalfrågan inte kommer att bli ett problem då Stockholms stad helt enkelt får anställa lite fler förskollärare. Detta visar på en stor okunskap kring hur situationen på förskolorna ser ut i dag, bara Stockholms stad behöver anställa 600 förskollärare per år för att klara av att vidhålla samma nivåer som i dag, det motsvarar samtliga förskollärare som utbildas per år i hela Stockholmsregionen.

Moderaterna tycker att Stockholms stad istället ska prioritera frågan fler utbildningsplatser för förskollärare och i samband med det utreda möjligheten för staden att i samarbete med universiteten verka för en uppdragsutbildning av förskollärare. En viktig faktor för att stärka förskolläraryrkets attraktivitet är att införa karriärslärartjänster även inom förskolan, vi har därför prioriterat denna fråga i vår budgetreservation. Vidare bör långsiktig planering för förskoleutbyggnaden, vilket inkluderar dimensionering för att klara de växande barnkullarna men också för hur man ska hantera de paviljongetableringar med tillfälliga bygglov som finns runt om i Stockholm och som riskerar att behöva lägga ner inom kort, prioriteras. Detta är alla frågor som måste prioriteras före en utökning av antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.