Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-17 17:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/replik-pa-kent-bergs-inlagg-om-cykelolyckor/

DN Åsikt

DN Åsikt. Replik på Kent Bergs inlägg om cykelolyckor

Statistik från Transportstyrelsen visar att antalet cykelolyckor inte ökat trots den stora tillströmningen av nya cyklister. Men det betyder inte att trafiklösningarna är bra som de är. Bara att fokus i diskussionen bör bytas, det är inte farligt – men det måste kännas tryggt både för cyklister och fotgängare.

Man ska vara försiktig med statistik, det visar Kent Bergs replik på min inlaga om hur farliga cyklisterna egentligen är. En mer noggrann studie av den statistik som Berg hänvisar till ger vid handen att cyklisterna faktiskt inte beter sig så farligt, hur obehagligt det än kan vara att ha dem susande förbi på bara några centimeters avstånd.

På Transportstyrelsens hemsida för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet (www.transportstyrelsen.se/strada) finns ecxelfiler för nedladdning. Där finns information om olyckor per län och i hela riket uppdelat på olika sätt. När det gäller olyckor mellan olika trafikanter så särredovisas endast bilolyckor med olika fordonsslag. För att analysera cyklisternas framfart måste vi hålla oss till det statistikunderlag som bygger på polisrapporter där cyklister förekommer. Tittar vi per fordonsslag och år för riket som helhet så tillhandahåller Transportstyrelsen data från år 1970 fram till föregående år. Där finner vi att antalet dödsolyckor (som är det Kent Berg hänvisar till) skiljer sig stort från år till år. År 2012 var antalet 28. Ser man över flera år så är trenden sjunkande även om takten ser ut att minska, allt färre dör alltså och år 2013 var första gången som statistiken gick under 20. Antalet svårt skadade cyklister i polisrapporterade olyckor är också sjunkande - med 2014 som rekordlågt olycksår! Något som motsäger Kent Bergs tes att 2014 skulle vara ett extra olycksdrabbat år. Detta gäller alltså hela riket.

Men diskussionen handlar om "Ett grönare Stockholm". Hur ser det ut här? Transportstyrelsen erbjuder regionindelat material från 1985 och framåt. I Stockholms län dog totalt 5 cyklister i trafiken under 2014, ovanligt många men ingen trend. År 2007 dog lika många och antalet har pendlat mellan 0 och 9 sedan 1985. De som trafikdödats är så få att statistiken blir en osäker källa för trendberäkningar, bättre då att titta på antalet polisrapporterade svåra olyckor under åren. Där ser trenden fast ut ända sedan 1985. Det finns stora skillnader mellan åren men trenden är varken stigande eller minskande. Det är anmärkningsvärt med tanke på att antalet cyklister som passerar tullarna varje dag mångfaldigats sedan 1985.

Tittar vi vidare i statistiken finner vi liknande resultat för storstäderna med undantag för universitetslänet Uppsala som trots alla cyklande studenter sticker ut med en markant minskning av antalet olycksdrabbade cyklister de senaste åren.

Nej, slutsatsen måste bli att trots cykelbanornas livsfarliga utformning och den obehagliga närheten mellan cyklister och fotgängare så har antalet cykelolyckor inte följt trenden med den kraftigt ökande mängden cyklister.

Men detta betyder inte att man ska strunta i problemet. Statistiken visar att tillströmningen av cyklister inte gjort det farligare att cykla i stan men det känns otryggt, inte bara för cyklisterna själva utan också för fotgängarna. Genom att satsa på bättre trafiklösningar kan ännu många fler lockas att börja cykla. Det vinner vi alla på!