Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-23 18:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/rivning-av-barande-vaggar-ar-ett-brott/

DN Åsikt

DN Åsikt. Rivning av bärande väggar är ett brott

Att riva väggar i en bostadsrätt borde aldrig vara tillåtet utan styrelsens tillstånd. Bärande väggar kräver bygglov för att få riva.

Rätta artikel

Jag har själv suttit i styrelsen i en BRF i flera år. Har som tur var inte drabbats i allt för många stollar.

I Bostadsrättslagen, 7kap 7§ står det följande, "Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.    Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen."

Dock har jag om jag förstått saken rätt, så får man göra väldigt mycket utan att styrelsen behöver godkänna det hela. Domstolarna är som sagt tyvärr väldigt generösa när det gäller tolkandet av 7 kap 7§. Det är väldigt tråkigt. Själv anser jag att man borde vara tvungen att informera styrelsen åtminstone innan vissa ingrepp, för att styrelsen ska kunna ha koll på vad som händer. Så man vet vilka lägenheter som är ombyggda.

När det gäller frågan om att riva bärande väggar så krävs det bygglov. Därav är det ett brott. För visso mot PBL och inte BrL. Av den anledning går det inte att riva bärande väggar hur som helst. Om någon river en bärande vägg utan bygglov så är inte det okej. Om det uppstår sättningsskador i huset efter rivandet av väggen så kan jag inte tänka mig annat än att medlemmen som rev väggen blir skyldig att åtgärda de följdskador som uppstått. Nu hänvisas det bara till en dom i Svea hovrätt, men eftersom jag inte vet var och när domen föll så har jag inte själv kunnat läsa den.