Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-24 20:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/s-ser-inte-verkligheten-i-forskolan/

DN Åsikt

DN Åsikt. S ser inte verkligheten i förskolan

Socialdemokraternas förslag om rätt till heltid för barn till föräldralediga har blivit starkt kritiserad av samtliga remissinstanser, allt från stadens egna nämnder till berörda fackförbund. Förslaget skulle bland annat öka barngrupperna och spä på den bristen på förskollärare och höga sjukskrivningstal som redan råder.

Rätta artikel

Moderaterna håller med författarna och är kritiska till förslaget. Dessutom vill Moderaterna få svar från finansborgarrådet (S) om varför detta förslag prioriteras i en tid där förskolorna i Stockholm redan står inför stora utmaningar.

Stockholms förskolor ska präglas av hög kvalitet, bra arbetsmiljö för såväl barnen som de anställda. Utifrån dessa värden är det svårt att förstå den prioritering som den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad nu gör när man inför heltid i förskolan även för barn till föräldralediga. Vi kan bara beklaga att Socialdemokraterna, trots kritik från i princip samtliga remissinstanser, väljer att dundra igenom förslaget. I princip samtliga remissinstanser, allt från stadens egna nämnder till berörda fackförbund, kritiserar förslaget i olika utvalda delar. Den huvudsakliga kritiken består i att förslaget inte tar höjd för ökade kostnader eller de organisatoriska förändringar som måste till för att inte behöva kompromissa på kvaliteten. Att vifta undan kritiken med att det handlar om ett barn per förskola, att det bara är att anställa fler förskollärare och att pengarna redan finns i verksamheten visar på en stor oförståelse inför hur verkligheten ser ut inom Stockholms förskolor. När vi möter förskollärare och förskollärarchefer talar de om större barngrupper, svårigheten att få ihop scheman och en ökad arbetsbelastning i ett redan utsatt läge.

Precis som många remissinstanser påpekar så innebär förslaget risk för kvalitetsförsämringar inom verksamheterna samtidigt som det medför en orimlig arbetssituation för de som arbetar i verksamheterna. Det är idag fler som lämnar än som anställs i Stockholm och många menar att det är den höga arbetsbelastningen som är skälet till att man lämnar stadens som arbetsgivare. Att då öka arbetsbelastningen på denna grupp utan kompensation är direkt provocerande och inte realistiskt.

Utgångspunkten för förskolan är att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga i att verksamheterna som Stockholms stad tillhandahåller är bra samt präglas av en hög kvalitet och mångfald.  Förskolan i Stockholm står i dag inför en rad utmaningar där växande barnkullar, bristen på lokaler, ökande sjukskrivningssiffror och brist på utbildade lärare i förskolan är de som sticker ut mest.

Utifrån detta är det därför svårt att motivera prioriteringen att utöka vistelsetiden på förskola för barn till föräldralediga som innebär att ett redan generöst regelverk blir än mer omfattande. För oavsett vad den s-ledda majoriteten i Stockholms stad säger så kommer en reform likt denna att innebära kostnader. Den påfrestning på verksamheten som en rätt till heltid på förskolan för föräldralediga innebär är oacceptabel. Förskolans höga kvalitet kommer av naturliga skäl att naggas i kanten om förslaget genomförs, särskilt som det ska genomföras utan att några ytterligare ekonomiska medel för detta tillförs förskolan. Vi riskerar att återgå till en tid då förskolan bara var omsorg och inte den skolform som vi idag borde värna och vara stolta över.