Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-19 12:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/sjukskoterskeflykten-maste-bli-en-valfraga/

DN Åsikt

DN Åsikt. Sjuksköterskekrisen måste bli en valfråga

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sjuksköterskors flykt från vården är nationellt problem och borde därför vara en valfråga. Nu krävs en rad åtgärder som riksdagspartierna borde presentera för väljarna före valdagen i höst.

Ledordet i vården har under en längre tid varit kvantitet, kompetens och kvalitet beaktas i mindre utsträckning. Detta perspektiv strider mot en personcentrerad vård. Omvårdnad och sjuksköterskans yrkesetiska kod och skapar moralisk och etisk stress, vilket gör att många sjuksköterskor lämnar vården eller sjukskrivs på grund av utmattning.

Inom psykiatrisk vård är denna destruktiva utveckling tydlig, samtidigt som den psykiska ohälsan i samhället ökar. Specialistkompetens innebär att sjuksköterskor gör självständiga bedömningar och planerar, leder och genomför omvårdnad. Den sjukhusbaserade psykiatriska vården har specialiserats med ett psykiatriskt och medicinskt fokus som ofta förbiser andra aspekter av människans levnadsvillkor.

Den dagliga omvårdnaden har överförts till kommunernas socialpsykiatriska verksamheter där den specialistkompetens som krävs sällan finns. Det medför ofta ett ökat behov av medicinering och sjuksköterskor kopplas vanligtvis in först när undvikbara medicinska komplikationer redan tillstött. Detta strider mot sjuksköterskors värdegrund.

Både sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningen ger akademisk examen och specialistsjuksköterskeexamen eftersom yrket kräver förmåga att göra självständiga bedömningar och fatta beslut grundade i patientens specifika situation utifrån aktuell forskning och evidens.

I motsats till den utveckling som ses i flera andra europeiska länder utreder svenska myndigheter nu möjligheten att ta bort dessa dubbla examina På flera vårdenheter föreslås och prövas möjligheten att ersätta specialistsjuksköterskekompetens med grundutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. I övriga Europa pågår på flera håll motsatt utveckling. I Storbritannien arbetar enbart specialistutbildade sjuksköterskor på psykiatriska vårdavdelningar. Särskild utbildning krävs för sjuksköterskor som övervakar tvångsåtgärder.

Vi kräver att samtliga politiska partier inför valet den 9 september förtydligar vilka åtgärder de vill vidta för att varaktigt åtgärda sjuksköterskors och specialistsjuksköterskors flykt från vården och säkerställa patientsäkerheten under kommande mandatperiod.

En rad åtgärder krävs:

1. Skapa förutsättningar för att fler specialistsjuksköterskor med magisterexamen utbildas.

2. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor i varje psykiatrisk hälso- och sjukvårdsverksamhet ska utgöra minst 50 procent av anställda sjuksköterskor.

3. Specialistsjuksköterskekompetens ska finnas på samtliga ledningsnivåer i varje organisation som bedriver hälso- och sjukvård.

4. Specialistsjuksköterskekompetens ska finnas representerad vid genomförande och uppföljning av alla tvångsåtgärder i psykiatrisk vård.

5. Specialistsjuksköterskekompetens ska finnas representerad vid vårdplanering med tydligt ansvar för att planerade insatser är personcentrerade.

6. Specialistsjuksköterskekompetens ska finnas representerad vid samordning och planering av vård- och stödinsatser som omfattar mer än en vårdgivare.

Medförfattare: Britt-Marie Lindgren, Umeå, Jenny Molin, Umeå, Eva Lindgren, Luleå, Hanna Tuvesson, Karlskrona, Joffen Kleiven, Göteborg, Simon Steinmo, Stockholm, Paul Stråby, Stockholm, och Jenny Karlsson, Stockholm.