Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/skamligt-att-bara-valbargade-kan-fa-dodshjalp/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Skamligt att bara välbärgade kan få dödshjälp”

Det schweiziska företaget Dignitas ger dödshjälp genom att patienter får hjälp att själva tillföra ett dödande läkemedel. Foto: Eyevine/TT

Det är skamligt att dödssjuka tvingas resa till Schweiz för att avsluta sitt lidande. Obotligt sjuka patienter i Sverige måste vara välbärgade eller långtidsspara, skriver professor Staffan Bergström och veterinären Marina von Schreeb.

Rätta artikel

Som slutreplik i den debatt vi inledde med en insändare om dödshjälp till obotligt sjuka husdjur och människor vill vi anföra följande:

Vi noterade att veterinärer kan lagföras om de inte ger dödshjälp till djur, medan läkare kan lagföras, bli straffade och mista din legitimation om de ger dödshjälp till människor på deras egen, uttryckliga begäran.

Flera inlägg har anfört stöd för vår inställning om frivillig dödshjälp som en medborgarfråga och instämmer med vår hållning att sådan dödshjälp – i noggrant kliniskt specificerade fall – ytterst är en fråga om respekt för patientens integritet och självbestämmande.

Sven Román accepterar inte denna respekt och anför ”risker” med frivillig dödshjälp till människor, men anför ingen dokumentation till stöd för detta. Det finns 20 års erfarenheter och omfattande data från flera länder/stater som starkt talar för att stiftade lagar och föreskrifter om tillämpning kunnat minska lidandet och därigenom inneburit respekt för döende patienters integritet och självbestämmande. 

Ett liknande resonemang om ”risker” har Leif Engström, som uppenbarligen inte känner till Oregon-modellen, eftersom läkaren där inte är aktiv medhjälpare hos den döende och endast i en minoritet av fallen ens är närvarande då patienten avslutar sitt liv. Det är skillnaden mellan Benelux-modellen och Oregonmodellen, där eutanasi, dödshjälp, är olaglig.

Eutanasi är olaglig också i Schweiz, där lagstiftningen kräver att patienten själv (och inte läkaren) tillför det dödande läkemedlet. Det är skamligt att svenska ALS-patienter tvingas att resa till Schweiz för att avsluta ett outhärdligt lidande. Obotligt sjuka patienter måste vara välbärgade eller långtidsspara för en hjälp många sjuka medborgare i andra länder tar för given.

P C Jersild har som den kloke läkaren och empatiske filosofen och författaren sagt det som måste sägas och upprepas: ”Den som frivilligt och med goda skäl ber om hjälp att dö hotar inget annat liv. I ett demokratiskt samhälle bör människor därför ha den medborgarrätten. Samtidigt som den som är emot dödshjälp ska garanteras rätten att slippa. Därmed ges varken förespråkarna eller dödshjälpsmotståndarna företräde. Vi kommer aldrig att uppnå konsensus. Svårare än så är faktiskt inte den etiska frågan om dödshjälp”.

Vi har i Sverige en stark opinion för frivillig dödshjälp när allt hopp är ute. Politikerna fegar ut och vill inte ens utreda frågan. Föreningen Rätten till en värdig död (RTVD) är öppen för alla som vill engagera sig i denna viktiga fråga.