Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 19:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/skandal-skolverket/

DN Åsikt

DN Åsikt. Skandal, Skolverket!

Skolverket har delvis infört ett nytt betygssystem två veckor före betygssättning. Det är skandalöst, och de borde backa bandet.

I Lotta Lexéns debattartikel ”Skolverket måste backa om betygen” påpekade hon det orimliga i att Skolverket bara drygt två veckor före betygssättning bestämmer sig för att implementera en delvis generösare betygssättning. Som många med mig tolkade de nya direktiven var dessa emellertid inte särskilt nya. Till följd av Lexéns artikel gick ändå Skolverkets enhetschef Karin Hector-Stahre i svarsmål och förklarade att vårens utvärdering av betygssystemet visade på att behovet fanns och att det var akut.  Hector-Stahre meddelade även att Skolverket skickat brev och e-post till alla skolor med förtydligande. Jag såg fram emot att detta förtydligande skulle bekräfta mig i min bild av att detta ”nya” inte var vidare omvälvande.

Nu har jag tagit del av ”förtydligandet” och vill hävda att det i själva verket representerar någonting helt nytt och väsentligt annorlunda än första texten (som kritiserades i Lexéns artikel). ”Förtydligandet” vill jag mena är inget mindre än en skandal.

Så här står det i ”förtydligandet: ”Om en elev har uppfyllt hela kunskapskravet för till exempel E och har en särskilt väl utvecklad förmåga i förhållande till någon del av kunskapskraven kan det fälla avgörandet i bedömningen och läraren kan då komma fram till att elevens kunskaper motsvarar till övervägande del, och sätta betyget D, även om den delen inte är så omfattande.”

Notera i synnerhet slutklämmen ”även om den delen inte är så omfattande”. På sin webbsajt har Skolverket lagt ut material, däribland videofilmer, som ska förklara detta. Fast vad innebär nyss angivna reservationen? Att tolka kunskapskraven och elevers prestationer ställer redan stora krav på professionalitet hos undervisande lärare. Men vad gör man när styrdokumenten blir självmotsägelsefulla och därmed orimliga? En lärare tänkte sig exempelvis scenariot att en elev presterar på C-nivå på ett flertal centrala kunskapskrav för sedan att visa A-förmågor på något annat lite mindre centralt kunskapskrav. Enligt Skolverkets tidigare vägledning bör lärare vikta kunskapskravens centralitet i förhållande till ämnets mål och centrala innehåll. Fast nu heter det alltså ”även om den delen inte är så omfattande”. Tolkningsutrymmet har därvid blivit nästan oändligt.

Jag beklagar, Skolverket, men detta kommer att leda till utbrett olikvärdighet. Jag anammar vanligtvis principen om en välvillighetens hermeneutik – i motsats till misstänksamhetens hermeneutik (där man gärna misstolka och misstror den andre) – men här blir det svårt. Har jag läst dåligt, beklagar jag, fast i så fall är jag säker på att tusentals andra också gjort det. Det är rena rama skandalen att bjuda Sveriges lärare och elever på detta nu. Om två veckor sätter vi betyg. Ni borde backa bandet!