Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-20 10:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/skylta-pa-de-nationella-minoritetsspraken/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Skylta på de nationella minoritetsspråken”

Vägskylt i Norrbottens län på både svenska och samiska. Foto: Clas Svahn

INSÄNDARE. Inför skyltning i Stockholm på de fem nationella minoritetsspråken finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli. Vi måste främja de nationella minoriteternas möjlighet att utveckla sin kultur, skriver det vänsterpartistiska oppositionsrådet Clara Lindholm.

Det finns uppskattningsvis omkring 100.000 personer i Stockholm som tillhör någon av de nationella minoriteterna som har skyddade minoritetsspråk. Vänsterpartiet vill främja minoritetsspråken och menar därför att stadens lokaler bör vara tydligt skyltade på alla fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.

De som tillhör en nationell minoritet har enligt lagen rätt att få viss information på sitt språk. Du ska till exempel kunna gå till ett medborgarkontor eller ett stadsdelsförvaltningskontor och få service på samiska eller något av de andra minoritetsspråken.

Men det är inte alltid synligt att den servicen finns. En tydligare skyltning utanför dessa byggnader skulle visa att den möjligheten finns.

Utöver det faktum att viss information enligt lag ska finnas på minoritetsspråken har alla kommuner en skyldighet att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. En ökad synlighet av språken kan leda till ökad inkludering för de som använder språket och en ökad kunskap i övriga samhället.

Den som talar finska, meänkieli eller samiska i huvudstaden har särskilt starka rättigheter eftersom Stockholms stad ingår i ett så kallat förvaltningsområde för de språken. Men även den som talar jiddisch eller romani chib bör kunna få skyltat på sitt språk i stadens offentliga lokaler, både de lokaler som finns i stadens ägo och lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Inom samiska och romani chib finns det flera olika språk och då ska skyltning finnas på de olika språken.

I Stockholms stad finns tio medborgarkontor och 14 stadsdelsförvaltningar, lokaler som är extra viktiga för servicen till invånarna. Dessa lokaler, tillsammans med Stockholms stadshus, är därför naturliga platserna att genomföra den här angelägna skyltningen på i första hand. Men även stadens bibliotek bör få skyltning på samtliga språk eftersom de är språkliga och kulturella knytpunkter för stockholmarna.

Den allmänna kunskapen om Sveriges minoritetsspråk är i dag tyvärr relativt låg, men en förändring är på gång många verksamheter i staden arbetar redan med kommunikation på olika språk. Nu vill vi i Vänsterpartiet växla upp det arbetet med målet att öka synligheten av och kunskapen om de nationella minoritetsspråken. 

Stockholms stad har en skyldighet att främja de nationella minoriteternas möjlighet att utöva och utveckla sin kultur i staden. Det är dags att vi tar den skyldigheten på allvar.