Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-26 08:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/slangda-elsparkcyklar-drabbar-rorelsehindrade/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Slängda elsparkcyklar försämrar framkomligheten”

Elsparkcykel utanför köpcentrat Triangeln i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

INSÄNDARE. Elsparkcyklarna skräpar ner och minskar framkomligheten på våra trottoarer. Jämlikhet kan uppnås genom att bolagen utökar sortimentet och erbjuder sparkcyklar med sittplatser som passar äldre och rörelsehindrade, skriver Anna Quarnström.

Elsparkcykeln har sedan något år tillbaka blivit en allt mer vanlig syn i våra större städer. Men det är inte ett färdmedel som ersätter något annat än en promenad för redan fullt mobila människor.

De som är positiva till detta nya färdsätt är unga människor utan vare sig ålderskrämpor, sjukdomar eller funktionsnedsättningar som hindrar deras rörelseförmåga. Men vilka fördelar har egentligen denna våg av elsparkcyklar skapat?

De skräpar ner våra gator, minskar framkomligheten och säkerheten för övriga trafikanter samt är ett hinder för synskadade. Elsparkcyklarna är även rent resursslöseri utifrån ett miljöperspektiv då de har en livslängd på max två månader. 

Trots det verkar Stockholms stad inte vilja stoppa inflödet av elsparkcyklar. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har tvärtom varit positiv till färdmedlet.

Nyligen gjorde opinionsföretaget Demoskop en undersökning om stockholmarnas inställning. Den visade att 69 procent av de över 65 år är negativa till elsparkcykeln. Hade även personer med funktionsnedsättningar tillfrågats om deras inställning hade siffran sannolikt blivit ännu högre. För de som faktiskt behöver hjälp med framkomligheten i sin vardag är elsparkcykeln inte ett bra alternativ. 

När trafikborgarrådet uppmärksammades om äldres kritik uppmanade han dem att testa elsparkcyklarna. I stället vore det bra om staden förstod sig på medborgarnas behov. Att skapa ett jämlikt samhälle som inte diskriminerar äldre och rörelsehindrade borde vara prioriterat.

Staden gynnare dem som redan har full framkomlighet för att på samma gång ta plats från de som saknar sådan. Borde det inte rimligen vara tvärtom om man ska verka för en jämlik stad för alla? Medan individer som inte har några problem att röra sig får en extra skjuts i vardagen kan äldre och personer med funktionsnedsättningar inte ens ta sig till en spontanfika med en kompis på grund av bristande stöd och hinder i rörligheten.

Parkering för dem med oundgängligt behov av bil för mobilitet i staden har varit ett återkommande gissel. Färdtjänst och annat stöd beviljas inte individer i den utsträckning som det skulle behövas.

Även om man har färdtjänst kan det stödet inte utnyttjas under rusningstid eller för kortare sträckor. Om elsparkcykeln ska ha en plats i våra städer bör dessa göras tillgängliga för alla.

Det måste ställas krav på att en viss procent av bolagens sortiment ska utgöras av elsparkcyklar som kan användas på ett säkert och tillgängligt sätt av alla medborgare, det vill säga även för dem som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp att förflytta sig.

Elsparkcyklar med tillhörande sittplats skulle göra vardagen bättre för många individer och göra detta färdmedel tillgängligt för alla.

Problemet med felparkerade och övergivna elsparkcyklar bör dock först och främst lösas för att förhindra trafikfara och bättra framkomligheten. I april införde Stockholms stad parkeringsförbud på flera platser, men det återstår att se om det blir bättring på den fronten.

I nuläget är elsparkcykeln ett exkluderande färdsätt som skapar mer problem än lösningar. Men med krafttag mot nedskräpningen och skärpta krav på bolagen kan detta färdmedel bli en positiv ingrediens i stadsbilden, där alla människor inkluderas. En sådan utveckling är inte bara görbar utan skulle vara av godo.