Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-19 23:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/sls-biljettpriser-innebar-ett-overuttag-for-korta-resor-och-onodiga-bilresor/

DN Åsikt

DN Åsikt. SL:s biljettpriser innebär ett överuttag för korta resor och onödiga bilresor

För de som reser kortare sträckor, typ ett par hållplatser med tunnelbana eller innerstadsbussar, är SL:s taxa orimligt hög och står inte i relation till varken nytta för individen eller den faktiska kostnaderna för resa.

Rätta artikel

De synpunkter på SL:s senaste taxehöjning och nivå på taxan varierar ganska mycket bland de inlägg som har publicerats på DN. Åsikt. När det gäller de generella nivån på avgifter för kollektiv trafik i Stockholm så är dessa bland de högs i Europa. För många personer innebär den dagliga resan en kostnad som motsvarar så mycket som 4-5 % av inkomsten för förvärvsarbetande, och för andra grupper som studenter, pensionärer och arbetslös kan andelen bli så hög som 15 %.

En sådan taxenivå är självfallet extremt hög och ett av skälen till detta är naturligtvis en väldigt ambitiösa långväga trafiken till Stockholms ytterområden. Denna trafik måste subventioneras på ett eller annat sätt och detta görs i dag via landstingsskatten. De personer som långpendlar inom Storstockholm upplever säkert priset som lågt eftersom det de facto är det för de som reser långa sträckor. För de som reser kortare sträckor typ ett par hållplatser med tunnelbana eller innerstadsbussar är taxan orimligt hög och står inte i relation till varken nytta för individen eller den faktiska kostnaderna för resa.

I denna situation stimuleras många personer att gå eller cykla vilket kan ge upphov till positiva effekter för hälsa och miljö. Det finns dock en kategori resenärer som istället väljer att ta sin bil till och från arbetsplatsen i rusningstrafik. Detta fenomen finns i andra länder och benämns som ”Peak Cars” och innebär en helt onödig miljöbelastning och trängselkostnad för samhället. Genom att SL:s taxa höjdes omotiverat mycket så finns det nu en risk för att användande av bilar ökar igen, vilket är en icke önskvärd effekt.

För att råda bot för detta problem är det viktigt att priset för sällanresor som i dag är 30 kronor anpassas till en acceptabel nivå. I de flesta taxesystem som finns i Europa så baseras avgifterna på nyttjande och en längre resa kostar mer än en kortare. För att korrigera de negativa effekter av SL:s taxesystem kan olika alternativ övervägas. Det kan vara en zon system där de som reser under 10 minuter kan köpa en speciell biljett. Ett annat alternativ är att göra innerstadsbussarna avgiftsfria.

Hursomhelst har SL:s prismodell ingen relevans när det gäller att styra användningen och konsumtionen av resetjänster annat än att det just stimulerar vissa personer till att gå, cykla eller att använda peak cars. Det är just den senare effekten som ger upphov till att vissa åtgärder behöver göras.

Rättvisa tariffsystem för lokala transporter kan baseras på antingen full kostnadstäckning som innebär att biljettens pris avspeglar kostnaden för rean eller var helt avgiftsfritt (och betalas direkt via landstingsskatten). Alla mellanting kommer att medföra en överföring av kollektiva resor till bilresor vilket bör undvikas.