Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 06:50

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/smaskalig-vattenkraft-behovs/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Småskalig vattenkraft behövs”

Turbinhuset vid Svartån i Västerås, ett exempel på småskalig vattenkraft som återupptogs på 90-talet. Foto: Ove Säverman

SVAR PÅ INSÄNDARE. Småskalig vattenkraft behövs, nu och i framtiden. Planer på att riva gamla dammar försämrar elproduktionen, beredskapen och försätter kommuner i ekonomiska problem, skriver Eva Nilsson och Göran Åhrén från Stödföreningen för småskalig vattenkraft.

Christer Borg hävdar i ett svar på en insändare på DN Åsikt att småskalig vattenkraft tillhör det förflutna.

EU vill inte att Sverige lägger ner den småskaliga vattenkraften. Det har EU-kommissionen klargjort flera gånger. Riksdagen vill inte att den småskaliga vattenkraften läggs ner.

SOM-institutet har publicerat en undersökning som visar att över 80 procent av svenska folket är positivt till vattenkraften. Bara 2-3 procent är kritiska.

Riksdagen beslutade i juni förra året om enklare regler, att krav på åtgärder inte får vara så betungande att verksamheten inte längre kan bedrivas och att gamla tillstånd ska gälla. Det borde därmed stå klart att en majoritet i riksdagen vill ha kvar den småskaliga vattenkraften.

Det känns därför tröttsamt att Christer Borg som talesperson för Älvräddarna fortsätter driva krav på att riva ut 1.700 små vattenkraftverk. Han påstår att vattenkraften de senaste 50 åren ”degraderar” ekosystem. Det är helt enkelt inte sant. 

Dammar har funnits i flera hundra år. Vattenkraft är inget nytt. Varför skulle det ha skett en ”degradering” de sista 50 åren, kan man undra?

Christer Borg anser att vi ska bygga fiskvägar kring de största vattenkraftverken i norr, som verkligen är vandringshinder. Men de 1.700 minsta vill han lägga ner och riva ut. Många av dessa är inga vandringshinder. Och det finns rika biotoper i många av de dammar som finns kvar.

Trots riksdagens beslut att vi ska ha kvar småskalig vattenkraft fortsätter Christer Borg att driva sin utrivningslinje i domstolarna. 

Han tar Nordanstigs kommun som ett positivt exempel på en kommun som köper upp och river ut dammar. Men han nämner inte att politikerna fått det hett om öronen eftersom de snart inte har råd med vård, skola och omsorg.

Kritiken växer mot satsningar som Älvräddarna varit med och drivit fram, med fagra löften om stora framtida intäkter från sportfisketurismen. Insändare i tidningen Hela Hälsingland talar sitt tydliga språk.

Småskalig vattenkraft tillhör inte det förflutna, tvärtom. Småskalig vattenkraft är en del av den framtida elförsörjningen. Det finns starka argument för.

Produktionen från små vattenkraftverk motsvarar ett kärnkraftverk. Och med effektivisering kan produktionen öka till motsvarande två kärnkraftverk.

Huvuddelen av småskalig vattenkraft finns i södra Sverige, där den mesta elen konsumeras.  Även av beredskapsskäl finns det anledning att ha många små elproducenter i stället för bara ett fåtal stora.

Jordbruket har också påpekat att en utrivning av ett stort antal dammar skulle leda till stora svårigheter att få tag på vatten vid torka. För att säkra det framtida jordbruket behöver vi i stället anlägga fler dammar. 

Men det tyngsta argumentet är trots allt att småskalig vattenkraft spelar en viktig roll för elförsörjningen som lokalproducerad el. Redan nu är det elbrist i södra Sverige, inte för att vi har brist på el, utan för att kapaciteten i kraftledningsnätet är för låg. Och en ny överföringsledning kommer att vara klar tidigast 2028-2029.

Vi behöver småskalig vattenkraft. Det visar om inte annat problemen för ett stort bageriföretag i Malmö.