Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/socialdemokraterna-bekampar-hedersfortryck/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Socialdemokraterna bekämpar hedersförtryck”

Ung kvinna som utsatts av hedersförtryck av sina föräldrar och lever med skyddad identitet. Foto: Pontus Lundahl/TT

För Socialdemokraterna i Umeå råder inget tvivel om att hedersförtryck ska bekämpas. Det finns inga ursäkter för den oacceptabla inskränkningen av unga människors frihet som hedersförtryck utgör, skriver kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Rätta artikel

I en insändare på DN Åsikt (1 april) skriver Faw Azzat att Socialdemokraterna i Umeå ”förnärmat tog avstånd” från en interpellation om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är felaktigt, vilket framgår av det svar på interpellationen som avgavs av den socialdemokratiska ordföranden i för- och grundskolenämnden.

Vi motsätter oss inte att ta fram mer kunskap om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Tvärtom ingår frågor som relaterar till hedersförtryck i kommunens regelbundna folkhälsoundersökning bland Umeås unga (Unga-enkäten), i vilken omkring 5.700 skolelever deltar. 

Det är viktigt att erkänna hedersrelaterat våld och förtryck som en särskild kategori av våld och övergrepp så att meningsfulla insatser kan riktas mot att bekämpa detta. De drabbade ska ha samhällets odelade stöd.

Regeringens åtgärder mot hedersförtryck och den ambitionshöjning som meddelades av statsminister Stefan Löfven (S) nyligen är därför otroligt viktigt. Bland annat blir den nya straffskärpningsgrunden för hedersbrott, som föreslagits av regeringen, en välbehövlig markering av att samhället ser allvarligt på övergrepp i hederns namn. 

Arbetet mot hedersförtryck kräver en välfylld verktygslåda och insatser från både stat, regioner och kommuner. I Umeå kommun är vår fasta hållning att vi ska ta vår del av ansvaret.

På frontlinjen i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck står ofta personal inom skola och socialtjänst, som dagligen kommer i kontakt med utsatta barn och unga. Vi arbetar därför aktivt i dessa verksamheter med att upptäcka och bekämpa hedersförtryck samt skydda de utsatta.

I alla kommunala skolor i Umeå finns handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck, i vilka det bland annat ingår riktade frågor vid hälsosamtal med elever i grundskolan och gymnasiet samt årliga utbildningsinsatser för skolpersonalen. Skolorna jobbar också noggrant med att följa upp elevers frånvaro, vilket är viktigt för att förebygga att barn och unga förs utomlands för tvångsäktenskap eller uppfostringsresor.

Även socialtjänsten har konkreta rutiner för att hantera hedersrelaterat våld och förtryck och för att skydda de utsatta. Bland annat finns tydliga instruktioner för när omhändertagande enligt lagen om vård av unga ska bli aktuellt.

För att förstärka detta arbete har vi i Umeå kommun sedan flera år tjänstepersoner med spetskunskap som arbetar uteslutande med hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är knutna till kompetenscentrumet Centrum mot våld som förstärker de kommunala verksamheternas och Region Västerbottens arbete mot hedersförtryck – såväl på ett övergripande plan som i enskilda fall.

För att nå resultat måste vi åsidosätta partipolitisk positionering. Hela samhället måste jobba mot samma mål: att hedersförtrycket ska upphöra, att de som begår brott i hederns namn lagförs och att de som drabbas får samhällets fulla stöd.

Det handlar till syvende och sist om att vi måste garantera alla barn och unga frihet och grundläggande mänskliga rättigheter.