Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-24 05:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/stodlinje-for-valdtaktsoffer-kan-ge-fler-fallande-domar/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Stödlinje för våldtäktsoffer kan ge fler fällande domar”

Demonstration mot våldtäkter i Malmö i januari.
Demonstration mot våldtäkter i Malmö i januari. Foto: Johan Nilsson/TT

För att fler våldtäktsåtal ska leda till fällande domar måste bevisning säkras i nära anslutning till brottet. Därför bör en stödlinje för våldtäktsoffer inrättas dit drabbade kan ringa direkt efter brottet, skriver juriststudenten Sanna Hedström.

Rätta artikel

Rättvisa innebär att den som fått sin sexuella integritet kränkt också får upprättelse i domstol. Varför är då rättvisan så ouppnåelig i sexualbrottsmål?

Domstolarnas uppgift inte är att skipa rättvisa, utan att skipa rätt. Domstolarnas uppgift är inte att döma alla skyldiga våldtäktsmän, utan att göra en bevisvärdering och pröva om det är ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig.

Alltför många skyldiga frias från sexualbrott och förtroendet för rättssystemet är i gungning. Källan till problemet är dock inte rättssystemet, utan de bevissvårigheter som sexualbrotten till sin natur är förenade med.

Nyckeln till rättvisa är inte sänkta beviskrav eftersom det inte finns något mer orättvist än att bli dömd för ett brott man är oskyldig till. Nyckeln är tidig bevissäkring och polisanmälan.

Den känslomässiga reaktion som följer efter att en person utsatts för sexualbrott har jag all respekt och förståelse för. Ändå måste vi hitta ett sätt att ge utsatta styrkan att bege sig till ett sjukhus för läkarundersökning direkt efter brottet. En tidig polisanmälan är också avgörande för att polisen ska kunna säkra bevisning.

Det finns en nationell stödlinje för våldsutsatta kvinnor, Kvinnofridslinjen. Den drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen.

Det vore lämpligt att inrätta en motsvarande stödlinje för personer som utsatts för sexualbrott. Regeringen bör därför inrätta ett nytt nationellt centrum för sexualbrottsutsatta.

Ett sådant centrum ska i första hand ha i uppgift att hjälpa sexualbrottsutsatta att säkra bevisning. Detta bör ske genom att den utsatte som ringer till stödlinjen tilldelas en stödperson som följer med till sjukhuset och polisen. Stödpersonen ska ha kunskap om hur man bäst säkrar bevisning efter ett sexualbrott.

En annan uppgift för ett sådant centrum ska vara att öka kunskapen kring sexualbrott. Sådan utbildning ska främst rikta in sig på att informera om värdet av bevissäkring och metoder för bevissäkring.

Målet är att alla ska vara medvetna om betydelsen att utsatta inte ska duscha, slänga kläder, tvätta sängkläder eller radera meddelandekonversationer. Centrumet bör besöka skolor, idrottsföreningar och andra mötesplatser.

Bakom stödlinjen ska finnas ett centrum som verkar för ökad kännedom om vikten av att säkra bevisning. I det arbetet ska centrumet sprida kunskap om metoder för att säkra bevisning efter sexualbrott.