Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 04:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/stoppa-centralisering-av-flygledning-till-arlanda/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Stoppa centraliserad flygledning på Arlanda”

Flygledartornet på Arlanda flygplats norr om Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

INSÄNDARE. Stoppa centraliseringen av flygledningen av mindre flygplatser runt om i landet. En gemensam ledningscentral på Arlanda skulle strida mot januariavtalet, skriver Kurt Folkesson, ordförande för Folkinitiativet landsstormen.

Luftfartsverket verkar vara i full gång med att realisera sina planer på att centralisera flygledningsfunktionerna i Östersund, Kiruna, Umeå och Malmö till en central anläggning på Arlanda. Vi motsätter oss dessa planer av många skäl.

Framför allt vill vi anföra följande:

1. De lokala flygledningarna är viktiga ur sysselsättningssynpunkt. En centralisering till Arlanda skulle innebära att cirka 40 arbetstillfällen vid de fyra aktuella flygplatserna går förlorade. När centralen enligt planerna även innefattar drygt 20 flygledningsfunktioner i landet handlar det om uppemot 200 arbetstillfällen som flyttas till Stockholm.

2. Den planerade åtgärden strider mot fyrpartiuppgörelsen, som tvärtom ger uttryck för att statliga verksamheter ska utlokaliseras: ”Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden”, står det i januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.      

3. Vi känner oro för att de planerade förändringarna försämrar säkerheten vid start och landning med anledning av tekniska problem kopplade till distansstyrningscentralen enligt Luftfartsverkets egen information. Även länsstyrelser, pilotföreningen och flygbranschen delar denna oro för sårbarheten som detta system medför. Försvarsmakten sade nej till att distansstyra Visbys flygtrafikledning som tidigare också ingick i luftfartsverkets planer på grund teknisk sårbarhet.

4. Någon kalkyl som visar det ekonomiska utfallet har, såvitt vi erfarit, inte redovisats. Vi tvivlar starkt på att en centralisering skulle innebära några som helst kostnadsbesparingar. En nyligen genomförd upphandling av flygledning på en av våra flygplatser visar tvärtom att anbudet med lokal flygledning var billigare än alternativet med fjärrstyrning. 

Enligt information vi fått från våra rikspolitiker kommer Luftfartsverket att avvakta försvarsbeslutet innan beslut tas om fjärrstyrning av flygledningsfunktionen vid Åre- Östersunds flygplats. Försvarsbeslutet beräknas komma i mars nästa år.

Vi blev därför minst sagt överraskade när vi under semesterperioden fick information om att arbetet på Åre-Östersunds flygplats med installation av mast för fjärrstyrning var i full gång. Tydligen vet inte den ena handen vad den andra gör- eller är det möjligen så, vilket vi förstått under resans gång, att Saab i sin iver att få leverera fjärrstyrningstekniken, såväl till svenska flygplatser som på export, påverkat LFV:s ledning till denna brådstörtade handling.

Vad kommer att hända med den nyinstallerade masten i Östersund i händelse det kommande försvarsbeslutet innebär att Åre-Östersunds flygplats, av samma skäl som Visby, måste ha kvar den lokala flygledningen.      

Frågan riktas i första hand till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Vad menar ministern? Tänker regeringen leva upp till överenskommelsen i januariavtalet. I så fall bör Eneroth komma med en acceptabel förklaring till det som nu håller på att ske.