Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-26 18:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/stoppa-planerna-pa-att-lagga-ner-jarnvag/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Stoppa planerna på att lägga ner järnväg”

Godståg från det statliga bolaget Green Cargo. Foto: Johan Nilsson/TT

INSÄNDARE. Ett generellt stopp mot nedläggningar av järnväg borde införas. Det skulle förhindra Trafikverket från att lägga ner Lysekilsbanan som flera företag vill använda för godstransporter, skriver Mats Fägerquist.

Lysekilsbanan är en 35 kilometer lång elektrifierad järnväg mellan Lysekil och Munkedal längs norra Bohusbanan. Trafikverket har inte uppgraderat järnvägens banstandard och låtit underhållet bli eftersatt. Sedan 2010 bedrivs ingen regelbunden trafik på järnvägen.

Hallinden Terminal AB har försökt etablera godstrafik på banan. Långväga långtradartrafik skulle då ersättas med järnvägtransporter och medföra 2800 ton mindre utsläpp av koldioxid.

Lysekils Hamn har kontakt med företag, som vill frakta upp till 180.000 ton gods per år på järnvägen trots en låg hastighet på 40 kilometer i timmen. Men Trafikverket vägrar ändå att upplåta banan för trafik.

Efter att ha blockerat godstrafik under flera år planerar nu Trafikverket att riva Lysekilsbanan. Ett första steg är beslutet 2018 att upphöra med banans underhåll, trots att tillfrågade remissinstanser överlag var negativa till beslutet.

Den aktuella moment 22-situationen kritiserades; bristande järnvägsunderhåll, leder till minskad järnvägstrafik som leder till nedläggning av järnväg. Trots dessa samstämmiga avrådanden blir Trafikverkets slutsats: ”Inga yttrande har inkommit varken under intern- eller vid extern remissens samrådstid som leder till en omprövning”.

Trafik på Lysekilsbanan skulle vara en del i framtidens samhälle genom att vara fossilfri, utnyttja inhemsk el-energi, ha stor lastkapacitet och vara ett relativt säkert transportalternativ.

Ett generellt stopp för nedläggning av järnvägar borde gälla tills nya värderingsprinciper med hänsyn till Parisavtalets målsättning finns på plats.