Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-26 19:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/stoppa-utbyggnaden-av-arlanda-flygplats/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats”

Arlanda flygplats ligger i Sigtuna kommun, fyra mil norr om Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

Stoppa den planerade utbyggnaden av Arlanda flygplats. Klimatkrisen gör att allt färre tar flyget, skriver Sigtunaborna Lars Wedén och David Lundqvist.

Rätta artikel

Sigtuna kommun har för sin och sina invånares del inget behov av en fördubbling av flygtrafiken på Arlanda eller att den ska bli ”Nordens ledande flygplats”, något som vissa planerande organ annars pläderar för. Regionen i övrigt har det knappast heller. 

En fördubbling kommer sannolikt inte heller att krävas när flyget så småningom belastas med rimliga bränsle- och klimatkostnader och därmed blir dyrare. Därutöver får man räkna med en kommande minskning av det flygresande som för närvarande står för den allra största volymen – cirka 80 procent – nämligen privatresorna, där den allra största delen torde vara umbärliga.

Svenskar som hittills inte insett den stora negativa klimateffekt deras flygresor medför kommer nämligen att i stigande utsträckning komma till insikt om detta. Det leder till en kraftig nedgång i privatreseflygandet, särskilt via Arlanda. Det ha redan börjat synas i passagerarstatistiken.

Även med en begränsad utveckling av flyget (ingen eller liten ökning) kan Arlandaområdet vara en betydande regional kärna och viktig arbetsplats i Sigtuna kommun. Arlanda skulle precis som nu väl kunna tillgodose behovet av affärs- och tjänsteresor.

En förutsättning är att Bromma flygplats läggs ner (ju snarare desto bättre) och att Arlanda därmed blir regionens enda flygplats. Eftersom många linjer till och från Bromma servas från Arlanda skulle större effektivitet, klimatnytta och kundservice därigenom kunna uppnås.

En annan förutsättning är att den regionala och långväga tågtrafiken utvecklas så att Arlanda blir ett verkligt trafiknav för alla transportslag med smidig omstigning mellan tåglinjer och mellan tåg och flyg – självklart utan extra avgift för av/påstigning.

En tredje förutsättning är att kollektivtrafiken till/från Arlandaområdet – och inte minst inom detsamma – optimeras så att alla invånare i Stockholmsregionen får säker, billig och frekvent spårbunden service till området. Exempel på insatser är mer frekvent pendeltågsservice och utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda.

Med dessa förutsättningar skulle de flesta av ambitionerna med Arlanda Airport City med sitt strategiska läge mellan landets största och fjärde stad kunna uppfyllas. Med en mer balanserad utveckling av själva flygandet – särskilt privatresorna - kommer en fjärde bana inte att behövas.

Detta är en utvecklingsoptimistisk syn på Arlanda. Att Arlanda ska vara ”Nordens ledande flygplats” är dock en målsättning som helt saknar värde för skattebetalare i kommunen, regionen och landet och borde strykas från allehanda målsättningsdokument.