Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-20 07:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/storregioner-minskar-demokratin-och-landsbygdens-sjukvard/

DN Åsikt

DN Åsikt. Storregioner minskar demokratin och landsbygdens sjukvård

Jag delar uppfattningen att storregionsfrågan blir en förstärkning av ”Storstadstänket” som blir negativt för oss landsortsbor.

Rätta artikel

Tanken på att införa storregioner i landet har varit föremål för debatt vid flera tidigare tillfällen. Regeringen Fredrik Reinfeldt (m) avvisade förslaget från den så kallade Ansvarsutredningen att bilda storregioner i hela landet. Tidigare statsministern Göran Persson har sedermera kommit till samma slutsats. De har med stor bestämdhet avvisat denna lösning efter att frågan varit föremål för utredning.

Nu har detta spörsmål åter aktualiserats av nuvarande regering som tillsatt två statliga utredare – inte en parlamentarisk utredning/arbetsgrupp som vi är vana vid i den svenska demokratin. De har nu lagt fram ett diskussionsunderlag som beskriver att landet skall indelas i 6 storregioner. Detta innebär att det blir en stark centralisering av beslutanderätten

Dalarna kommer att ingå i en jätteregion med namnet Svealand som dessutom omfattar Gävleborgs, Västmanlands, Örebro, Uppsala och Södermanlands län. Befolkningsunderlag blir så stort som 1.7 miljoner personer, där Dalarna bara har 275.000 invånare. Landstingsfullmäktige i landstinget Dalarna har 83 ledamöter i dag, uppskattningsvis kan det bli ett 20-tal i framtiden.

Det ”demokratiska tappet” kommer att bli stort, och detta oroar. Besluten hamnar längre bort från invånarna, och detta försvårar för invånarna att nå och känna till vem som är deras företrädare.

Risken är då stor att det blir nedläggningar av små och medelstora akutsjukhus inom regionen. Även vårdcentraler kan omfattas av omstruktureringar. Eftersom vi tillhör gruppen” äldre” så är det vi i ytterområdena från regioncentrat som sannolikt kommer att få vidkännas så kallade strukturförändringar som i klartext är nedläggningar av verksamheter. Vilka konsekvenser blir detta för den enskilde medborgaren,?

Att det finns stora frågor att lösa i dagens samhälle är jag väl medveten om. Vi har hög arbetslöshet, mycket stor bostadsbrist, stora behov av att integrera våra många nya medborgare samt ökande sjukskrivningar. Storregioner löser på intet sätt dessa problem bättre än i dag.

Storregionsreformen är inget som vanligt folk frågar efter så låt även denna regering följa regeringarna Persson och Reinfeldt ställningstagande och avföra denna fråga från dagordningen. Säg detta till dina vänner och förtroendevalda i din närhet.