Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-24 18:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/svenskt-nato-medlemskap-okar-konfliktrisken/

DN Åsikt

DN Åsikt. Svenskt NATO-medlemskap ökar konfliktrisken

De tre övergripande målen för svensk försvarspolitik är att minska riken för att Sverige dras in i krig, att bidra till avspänning och fred i omvärlden och att hålla försvarskostnaderna på en rimlig nivå. Inget av dessa mål uppnås med ett svenskt Nato-medlemskap – snarare tvärtom. Därför bör Sverige hålla sig utanför Nato.

Under 70-, 80-talen var jag, som värnplikt skyddsingenjör i "högre stab", ansvarig för skyddet mot atom-, biologiska och kemiska stridsmedel (ABC). Jag hade då tillgång till kvalificerat hemlig information om stormakternas strategiska planer för krigföring med ABC-stridsmedel. Det var inte precis någon lugnande nattlektyr! Högre svenska officerare räknade vid den tiden med ett tidigt sovjetiskt kärnvapenanfall mot Sverige i händelse av en väpnad konflikt mellan Nato och Warszawapakten! Vi övade också för sådana scenarier.

Skälet till detta var att spionen Wennerström för Sovjet hade avslöjat den hemliga överenskommelse mellan Sverige och Nato som skulle tillåta kärnvapenbestyckade Nato-flygplan att använda svenska krigsflygplatser för anfall mot Sovjet. Sverige skulle fungera som ett ”hangarfartyg” för Nato! Detta upplevdes med rätta av Sovjet som ett dödligt hot mot deras territorium, ett hot som man, i händelse av krig, måste neutralisera så snabbt som möjligt. Sovjets strategi för detta var att lägga några mycket kraftiga, höga luftexplosioner med kärnvapen över Sverige för att slå ut all elektronik och därmed möjligheter till snabb kommunikation. Därefter skulle massiva flygangrepp göras mot våra krigsflygplatser (breda raka vägar med mera) som var väl kartlagda av de östeuropeiska ”tavelförsäljare” som under 60- och 70-talen åkte runt i Sverige.

Jag vet inte vilka hemliga avtal mellan Sverige och Nato som finns i dag men ett Sverige som fullvärdig Nato-medlem, med kärnvapenbeväpnade Nato-trupper på svenskt territorium, skulle även i dag av av Ryssland uppfattas att som ett mycket allvarligt hot som snabbt och effektivt måste undanröjas. Ett snabbt och massivt ryskt luftanfall, i värsta fall med kärnvapen, mot Nato-medlemmen Sverige är därför att vänta om en väpnad konflikt utbryter mellan Nato och Ryssland. Centerns tal om Sverige som en ”kärnvapenfri zon i Nato” är naivt. De ledande Nato-länderna skulle aldrig låta ett så strategiskt viktigt område som Sverige vara ”kärnvapenfritt” i händelse av en militär storkonflikt med Ryssland.

Min uppfattning är att vi med stor sannolikhet går mot mörkare tider. Jordens resurser överutnyttjas redan och kampen om kvarvarande resurser kommer att hårdna. Västs agerande i Irak, Afghanistan, Libyen och på andra ställen har skapat stora flyktingströmmar och ”väst-hat” med terrorism som följd. Klimatförändringarna, som i huvudsak orsakas av väst, kommer att rita om den geopolitiska kartan med översvämningar, torka, livsmedelsbrist, stora flyktingströmmar och ökande konflikter som följd.

I ett sådant läge är det bäst, anser jag, att Sverige förhåller sig alliansfritt och neutralt. Då kan vi manövrera klokt, fungera som en buffert mellan stridande parter, utgöra en tillflyktsort för förföljda (precis som under andra världskriget) och bidra med diplomatiska insatser för att minska spänningar och konflikthot. Dessa möjligheter går förlorade vid ett Nato-medlemskap!

Den enda situation då Nato skulle vara till fördel för oss, är vid ett isolerat ryskt anfall mot Sverige. Då skulle Nato-stadgans artikel 5 kunna hjälpa oss. Men ett sådant scenario anser de flesta militärstrateger som helt osannolikt. Därför bör Sverige säga nej till ett Nato-medlemskap.