Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-23 08:04

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/sverige-bor-byta-ut-skolplikten-mot-laroplikt/

DN Åsikt

DN Åsikt. Sverige bör byta ut skolplikten mot läroplikt

Sverige ska följa internationella konventioner och byta ut skolplikten mot läroplikt likt de flesta demokratier inklusive våra nordiska grannländer.

Okunskapen och fördomarna om hemundervisning är sorgligt spridda hos såväl allmänhet som politiker, vilket flera av skribenterna ger prov på. Hemundervisning bör vara tillåtet i Sverige i likhet med de flesta andra demokratier. Men de svenska statsmakterna slår brutalt ner på alla som försöker hemundervisa i Sverige.

Fakta är att hemundervisning är en växande skolform för miljoner barn runt om i världen. Det är den största pedagogiska innovationen i modern tid. Evidensen visar att hemundervisade barn lär sig lika bra som skolbarn, utvecklas väl socialt, som vuxna i högre grad går vidare till högre studier, oftare röstar i allmänna val, och har större engagemang i föreningsliv och samhälle. Detta borde rimligtvis väcka varje skolforskares intresse – hur är detta möjligt med pedagogiskt oskolade föräldrar? Vi som har kunskaperna vet att insikterna skulle utveckla den svenska skolan. Idag går det inte att seriöst debattera skolfrågor utan kunskap om hemundervisning.

De facto förbudet mot hemundervisning i Sverige bygger på skolplikten, som är en anomali internationellt sett. De flesta demokratier inklusive våra nordiska grannländer har läroplikt. En rad internationella konventioner säger att det i första hand är föräldrarna som ska välja undervisning för sina barn utifrån sina filosofiska, religiösa och pedagogiska övertygelser. Ännu tydligare är FN:s särskilde observatör för rätten till undervisning som i sin rapport om Tyskland 2006 i klartext säger att ”… rätten till undervisning inte får reduceras till enbart skolundervisning … distansundervisning och hemundervisning är giltiga utbildningsformer”.

En debattör frågar sig vem som tar ansvaret för en misslyckad hemundervisning. Ansvaret för barnens utbildning ligger alltid ytterst på föräldrarna oavsett utbildningsform, MR-konventionerna kan inte tolkas på annat sätt. Evidensen visar vidare att barn mer sannolikt misslyckas i skolan än i hemundervisning. I Sverige har statsmakterna genom skolplikten tagit ifrån föräldrarna deras ansvar. Därmed är statsmakterna ansvariga för dagens skolsituation där 20–25% av barnen misslyckas i skolan. Möjligheten att hemundervisa är därför i hög grad i svenska föräldrars intresse.

Viktigt att poängtera är att dagens skolproblem inte bara är skolans fel. Skola fungerar typiskt väl när eleverna kommer utsövda till skolan, är mätta i magen och emotionellt välnärda hemifrån. Men så är inte alltid fallet idag. Som lärarutbildare träffar jag hundratals lärare och skolpersonal varje år. De gör ett fantastiskt arbete, men många tvingas till en ojämn kamp mot psykisk ohälsa hos unga, jämnårigorientering, sociala medier och mobbning. Skolans problem är i huvudsak ett samhällsproblem med många otrygga unga, och vuxna som abdikerat från sin fostrarroll.

De föräldrar som ändå väljer att hemundervisa sina barn i Sverige utsätts regelmässigt för långa socialutredningar och vitesutdömanden på 20000–100000 kr, trots att deras barn dokumenterat lär sig och utvecklas väl – oproportionerliga påföljder och emot all rättsetik. Följden är att svenska hemundervisande familjer nu flyr Sverige. De går i exil till framförallt våra nordiska grannländer som skolpolitiska flyktingar. Att de svenska statsmakterna behandlar ansvarsfulla medborgare på detta sätt är långt bortom anständighetens gräns. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Svenska regeringen borde skämmas.

Huvudinlägg: Ann Andersson: Låt oss som vill få undervisa våra barn hemma

Repliker: Emil Nerstrand Andersson: Det är viktigt med kollektiva lärandemiljöer

Erika Larsson: Vem tar på sig ansvaret för en misslyckad hemundervisning

Magnus Olsson: Lärare är proffs på att undervisa

Viktoria Berkestam Drysén: Hemundervisning hindrar inte kollektivt lärande – tvärtom!

Philip Jansson: Hemundervisning, demokrati och bedömning

Emma Westman: Barns nyfikenhet och vetgirighet – en ömtålig och ovärderlig drivkraft

Jens De Pedro: Hemundervisning är en mänsklig rättighet

Älva Monn: En jämförelse mellan skola och hemundervisning ur elevens perspektiv