Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-14 03:39

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ta-hjalp-av-medlare-for-att-losa-braket-i-akademien/

DN Åsikt

DN Åsikt. Ta hjälp av medlare för att lösa bråket i Akademien

Akademiledamöterna Horace Engdahl och Kristina Lugn lämnar Börshuset i Gamla stan efter Svenska Akademiens sammanträde på torsdagskvällen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svenska Akademiens ledamöter beter sig på samma sätt som bråkande 12-åringar jag möter som skolmedlare. Enda sättet att lösa bråket är att anlita medlare. Låt professionell medlingsexpertis se till så att institutionen kan fortsätta sin verksamhet.

Jag arbetar som lärare i en stor skola och har också ett uppdrag som skolmedlare att samtala med elever som kommit i konflikt. I sådana fall handlar om att ta reda på vad som hänt och låta parterna att berätta sina versioner utan att den andre avbryter. Man försöker få parterna att till fullo förstå vad konflikten handlat om och lyssna på varandra i ett sökande efter lösningar på osämjan.

Jag försöker nu följa med vad som skrivs och sägs om utvecklingen i Svenska Akademien. Jag blir illa berörd och generad av att se vilka likheter som finns mellan vissa inslag i den konflikten och de konflikter mellan barn och ungdomar jag möter i mitt arbete.

Det är samma innehåll, samma andemening, som yttrycks i 12-åringars chattinlägg när de låter som värst, som återkommer i delar av vad som framkommer från kriget som pågår i och runt Akademien. Skarpare och verbalt elegantare formuleringar, färre könsord, men samma andemening återspeglas bland personer som utvalts till att tillhöra landets absoluta kulturelit med uppgift att värna snille och smak. De representerar också väsentliga delar av Sveriges anseende ute i världen vilket också innebär krav på att man förmår höja sig över 12-åringars nivå i hur man går in i en konflikt.

Med förvåning har jag noterat att ensamrätten för den ständige sekreteraren att redovisa akademiens uppfattningar utåt i media har frångåtts. Flera ledamöter har i stället valt att gå ut offentligt och redovisa partsinlagor i konflikten för allmänheten vilket innebär att man söker stöd för sin sida i skyttegravarna.

I takt med utvecklingen återkommer desperata vädjanden från en mängd högt uppsatta personer, inklusive kungen och statsministern, om att lägga striden åt sidan och ta ansvar för helheten, för Akademiens rykte och till och med överlevnad, för Nobelprisets rykte och för Sveriges anseende.

Klart är att konflikter måste vädras ut men de kan inte sopas under mattan, de måste lösas med lyhördhet, ömsesidig respekt och gemensam strävan att föra verksamheten framåt och att man ger plats för nytänkande. Det är ovärdigt att inte alla inblandade inser att konflikten måste lösas internt och att man i stället går ut i pressen och angriper andra ledamöter. Man borde kunna förvänta sig att ledamöterna i Akademien avstår från att flyta med den flod av hatkultur som främst härjar på nätet. Det är genant att så sker.

Jag har bara ett råd: anlita professionell medlingsexpertis för att gå in och samtala, lyssna på parterna och hjälp till att få alla inblandade förstå vad det är som pågår, rangordna motsättningarna och förhandla! Förhandla under ömsesidig respekt för att man ser olika på saken. Det går inte att lösa en konflikt genom att parterna går ut och angriper varann för att få medhåll i pressen för sin ensidiga ståndpunkt. Det är inte boxning Akademien är tänkt att sysselsätta sig med. Det gjorde ”Ingo” bättre.

Det finns medlingsexpertis med högt anseende i landet, med erfarenheter av internationell medling i krigszoner, medling i avtalsförhandlingar, medling mellan brottsoffer och förövare och i parrelationer. Ta in nån av de bästa! Vem som formellt har kraft att besluta och tillsätta medlare har jag ingen insikt om men församlingen måtte väl kunna besluta om att söka sådan hjälp själv, likaväl som att advokater anlitades tidigare för utredning av oegentligheter och trakasserier.

Lås dörren, stäng av internet och kom inte med några uttalanden förrän ni kan skicka vit rök genom skorstenen på börshuset och tillkännage för omvärlden hur Svenska Akademien kommer fortsätta sin verksamhet.

Och misslyckas medlingen får man vara beredd på att upplösa sällskapet och på någon framkomlig väg tillsätta en ny samling värdiga kulturpersonligheter. I ett sådant fall kan det kanske vara lämpligt att lämna in de 18 stolarna till en tapetserare för renovering. Då kunde man kanske passa på och ta bort nåldynorna som verkar finns i sitsen på mer än en av dem.