Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-22 12:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/tiotals-miljarder-till-ett-hopplost-foraldrat-projekt-en-bra-ide/

DN Åsikt

DN Åsikt. Tiotals miljarder till ett hopplöst föråldrat projekt - en bra idé?

Det hopplöst föråldrade projektet Österleden (Östlig förbindelse) skadar Nationalstadsparken och miljön och går helt på tvärs mot Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet. All erfarenhet och forskning visar dessutom att kostnaden kommer att bli mycket hög – långt över idag uppgivna 18-22 miljarder. Österleden måste äntligen begravas!

Österleden (Östlig förbindelse), vars sex filer dimensionerats för att klara 100.000 fordon per dygn, avses gå i tunnel från Nacka fram till Borgen på Ladugårdsgärde och vidare till Ropsten. Vid Borgen anläggs i markplanet en trafikplats med avfarter till Frihamnen, Tegeluddsvägen och Lindarängsvägen. Ursprungligen uppgavs ledens huvudsakliga funktion vara att avlasta innerstaden från genomfartstrafik. I ett utlåtande från Gatu- och fastighetskontoret rörande detaljplaner för Österleden konstaterades emellertid att "Tegeluddsvägen och Lindarängsvägen bör rubriceras som huvudgator eftersom de är anslutningsgator till genomfarten och bär relativt mycket trafik."

Österleden kommer alltså att fungera som matarled till Östermalm. Via Lindarängsvägen – tvärs igenom Nationalstadsparken - kommer tiotusentals fordon att spridas till Valhallavägen, Oxenstiernsgatan, Karlavägen och Strandvägen. Trafiksituationen, liksom situationen för de boende på Östermalm, kommer att bli allvarligt försämrad.

Oberoende av om det smakar eller inte, så kostar det: I december 1991 angavs anläggningskostnaden till 2.560 miljoner kronor, i september 1992 hade den stigit till 4.340 Mkr och ett år senare var summan uppe i 5.620 Mkr. Stockholmberedningen talade om en kostnad på 8.500 miljoner. Nu är den uppgivna kostnaden uppe i mellan 18.000 och 22.000 miljoner, beroende på vilket alternativ – sänktunnel eller bergtunnel - som väljs. I fast penningvärde betyder detta ett fem- eller sexfaldigande, jämfört med Vägverkets ursprungliga kalkyl. Till detta kommer förstås kostnader för drift och underhåll.

Ingen känner ännu slutnotan. Det finns dock några relevanta jämförelseobjekt:

Tunneln under Hallandsås beräknades från början kosta ungefär 900 miljoner; den slutliga prislappen hamnade på 11 miljarder.

Norra länken skulle gå lös på 1,89 miljarder; slutnotan ligger på runt 11 miljarder.

I Boston byggde man under många år en slags Dennisring, den s.k. Central Artery & Logan Airport Tunnel (”Big Dig”). Kostnaden gick under byggtiden upp från 3 miljarder dollar till drygt 25 miljarder.

Metoden att sälja in projekt med glädjekalkyler och därefter låta kostnaderna skena, är välkänd och har studerats av bland andra professor Bent Flyvbjerg.

För Österleden/Östlig förbindelse har det föreslagits att finansieringen skall ske med OPS – Offentlig Privat Samverkan, tidigare kallad PPP (Public Private Partnership). Spåren förskräcker: såväl Arlandabanan som Nya Karolinska Sjukhuset har finansierats på detta sätt – med katastrofala fördyringar för medborgarna som följd. Samma sak kommer att hända med Österleden.

Vill vi ha det så här? Vill vi, som bor på Östermalm och Gärdet, betala åtskilliga miljarder för att få se Ladugårdsgärdet och området kring Borgen skövlade av buller och avgaser från en gigantisk trafikplats med ett trafikflöde i samma storleksordning som Essingeledens? Vill vi se Ladugårdsgärdet kluvet av en fyra- eller sexfilig motorledsbarriär? Vill vi ha en dramatiskt ökad trängsel på gatorna?

Troligen inte. Och lyckligtvis finns en enkel lösning för den som struntar i miljö och klimat: drag inte in Stockholm. Drag i stället en led från Nacka över (eller under) Lidingö till Danderyd. Berörda kommuner betalar säkert gärna.