Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 12:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/tv4-program-skadligt-for-barnen-i-ystad/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”TV4-program skadligt för barnen i Ystad”

Fem barn mellan 4 och 18 år hölls isolerade från omvärlden av sina föräldrar i en by i Ystad kommun. Foto: Krister Hansson/TT

INSÄNDARE. TV4-programmet ”Kalla Fakta” om barnen i Ystad kan vara skadligt för de fem barn som omhändertagits av sociala myndigheter. Programmet är dessutom missvisande eftersom vi inte heller får se hela perspektivet, skriver advokaten Carl-Johan Tengvall.

Det är viktigt för rättssäkerheten att medier bevakar myndigheter och förvaltningar. Men det måste också ske på ett sådant sätt att det inte uppfattas som ett processande.

Ska man göra ett program som TV4:s ”Kalla fakta” om barnen i Ystad måste fallet belysas från olika håll. Programmet efterlämnar många frågetecken och inte minst kritiska synpunkter från mig själv som arbetar mycket med mål som berör lagen om vård av unga.

I oktober 2018 beslutade Förvaltningsrätten att fyra barn i Ystad skulle omhändertas med stöd av LVU (lag om vård av unga) och placeras i ett hem för vård eller boende (HVB) och familjehem. Målet blev medialt uppmärksammat. Kritik riktades dels mot föräldrarnas omsorgsförmåga, dels mot socialförvaltningens passivitet och i synnerhet mot en enskild tjänsteman i kommunen.

Ystadsföräldrarna utmålades som några av Sveriges värsta föräldrar eftersom barnen bland annat inte kunde tvätta sig, saknade tidsuppfattning, hade försvagade muskler och var så kallade hemmasittare utan adekvat skolgång. Trots upprepade orosanmälningar hade socialförvaltningen inte agerat under många år.

Jag kan förstå att många parter eller individer känt sig arga, kränkta eller nyfikna, men denna måltyp lämpar sig inte för att föra processer om i medier. I närbesläktade vårdnadsmål kan det ofta bli ren ”pajkastning” mellan parterna, vilket är synnerligen besvärande då konflikten förstärks. Därtill är det inte till fördel för parternas processföring.

Det är vanligt att domare i sådana processer irriterat påpekar att allt som påstås i målet blir offentligt och att vem som helst kan begära ut handlingar och läsa vad som har sagts i målet. I det här fallet kan barnen redan nu se Kalla Fakta-programmet.

I det här fallet kan barnen redan nu, och även när de blir äldre, se ett program som handlar om när de omhändertogs från sina föräldrar av socialtjänsten, något som enligt all forskning på området anses som det mest integritetskränkande en människa kan uppleva, och där deras egna tillkortakommanden samt deras föräldrars omsorgsbrister tas upp.

I en domstolsprocess finns det möjlighet att ställa kritiska frågor till parterna i målet. Domstolen gör i sin egen tur en bevisprövning över samtliga omständigheter som har framkommit i det enskilda fallet.

I Ystadsföräldraras fall har Förvaltningsrätten i sin dom slagit fast att föräldrarna brustit i omsorgen. Föräldrarna överklagade domen till kammarrätten som i sin tur avslog överklagandet.

I ”Kalla Fakta” släpps reportern in i Ystadsföräldrarnas hem. Modern visar upp några läroböcker som barnen påstås ha använt och reportern ställer några försiktiga frågor tillbaka. Jag förstår inte vad detta segment ska belysa? Vilken lärobok var det fråga om, till vilken målgrupp riktar sig boken och i vilken omfattning har den använts?

I morse uttalade sig även en docent i rättssociologi i TV4 och ifrågasatte att beslutet om LVU inte hade omprövats under året som har gått. Hon sade även att föräldrarna satt i gårdagens reportage och sade att de ville samarbeta.

Även i detta fall ifrågasätter jag i vilken egenskap docenten har haft möjlighet att göra detta uttalande. Är det i form av juridiskt akademiskt kunnig i hur LVU-lagstiftningen ser ut generellt? Av lag framgår att LVU ska omprövas konstant och formellt sett var sjätte månad.

Vill föräldrarna få till en prövning om upphörande av vård kan de göra så när de helst vill genom att begära vårdens upphörande hos socialnämnden, vilket i sin tur ska leda till en ny rättsprocess i domstol för det fall socialnämnden anser att vården ska fortgå.

Mediernas rapportering blir i det förevarande fallet även missvisande eftersom vi inte heller får se hela perspektivet. Det har inte förevisats några intervjuer med inblandade aktörer inom rättsväsendet eller juridiska ombud som varit involverade i det aktuella fallet.

I mål som rör enskilda personer i utsatt ställning – framför allt barn – råder strikt sekretess. Den aktuella rapporteringen kan enligt min mening i längden vara till men för barnen. Önskar föräldrarna begära att LVU-vården om barnen ska upphöra ska de i stället vända sig till domstol för juridisk prövning.