Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-19 14:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/usa-behover-demokratiska-val-utan-paverkan-av-pengar/

DN Åsikt

DN Åsikt. USA behöver demokratiska val utan påverkan av pengar

USA behöver inte Donald Trump som president för att engagera befolkningen politiskt. Ett relativt lågt valdeltagande ska inte misstolkas som politiskt ointresse. Däremot har USA allvarliga demokratiska problem av annan karaktär med en helt annan potentiell lösning. USA behöver på allvar eliminera pengars avgörande betydelse under presidentvalen för att säkerställa demokratiska val.

Rätta artikel

Visst är Trumps pågående cirkus ett seriöst stresstest för USA:s institutioner och även för medborgarna själva. Lyckligtvis är USA:s politiska system, författning, rättsväsende och övriga instutioner till stor del utformade för att hantera just sådana utmaningar, ofta med goda resultat. Men systemen är inte vattentäta och den mänskliga faktorn blir då avgörande för resultatet. Liknande utmaningar har förekommit tidigare i USA med varierande resultat och det är minst sagt ett riskabelt spel med höga insatser som kan få allvarliga konsekvenser - inte minst för miljön, mänskliga rättigheter och global ekonomisk utveckling. Historien visar tyvärr också att flera liknande utmaningar har resulterat i negativa konsekvenser.

Att valdeltagandet är relativt lågt i USA är förstås ett demokratiskt problem. Orsakerna är flera, inte minst praktiska hinder, men man ska inte underskatta den frustration många väljare känner över hur olämpliga huvudkanditaterna ofta varit. Detta var speciellt tydligt under det senaste presidentvalet – att många väljare helt enkelt avskydde både Trump och Clinton och kunde inte tänka sig rösta för någon av dem. Med ”huvudkandidater” menas kandidaterna från de två största, mest välkända partierna. Det finns flera kandidater och partier än dessa men de har tyvärr oddsen mot sig. Även detta är ett demokratiskt problem.

Det skrivs mycket om att många väljare avskyr etablissemanget inom USA:s politik och att det var en bidragande faktor till Trumps valseger. Det är förvisso sant men det många missar är även en av de större utmaningarna för demokrati i USA, nämligen pengar. Det vill säga den roll som pengar har under valkampanjer. Under valkampanjen 2016 spenderade kandidaterna tillsammans många miljarder kronor (olika källor divergerar men gemensamt är att de visar enorma summor). Detta är problematiskt av flera skäl. Dels begränsar det vilka personer och partier som har möjlighet att delta i valet och dels påverkar det själva utfallet av valet. Pengarna spenderas till stor del på politisk reklam på TV, radio och internet. Inte sällan är denna reklam negativ mot de övriga kandidaterna. Det trista är att negativ reklam faktiskt verkar fungera och att den negativa reklamen i sig också orsakar att väljare ser negativt på politik generellt och på de etablerade politikerna. Kandidater som ska nå långt i valen måste därmed antingen ha egna pengar eller kunna införskaffa stora ekonomiska resurser, vilka normalt kommer från företag och lobbygrupper. En kandidat som står för värderingar som inte är populära bland storföretag eller personer med höga inkomster får således svårt att samla in tillräckligt med ekonomiska resurser för att bli framgångsrik under valet.

Att pengar är en avgörande faktor för valresultat i USA är en utmaning för demokratin och har uppmärksammats tidigare. Redan på 90-talet som bosatt i USA följde jag denna debatt. Men som vanligt lyckades man fokusera på fel ände, nämligen att försöka kontrollera och offentliggöra varifrån kandidaters pengar kommer. Det kallades för ”campaign finance reform”. Det är inte fel i sig, men det som verkligen behövs har tyvärr inte framförts eller övervägts alls. Lösningen vore att förbjuda all politisk reklam överhuvudtaget. Det skulle leda till att flera kandidater har möjlighet att delta i valen och även ha större chans till framgång utan tillgång till stora ekonomiska resurser. Den politiska reklamen är dessutom ofta negativ och känslobaserad vilket knappast hjälper demokratin i längden. I stället vore det bättre att väljarna baserar sina ställningstaganden på rättvisa debatter och genomlysande, faktabaserad information. USA behöver på allvar eliminera pengars avgörande betydelse under presidentvalen för att säkerställa demokratiska val.