Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-09-18 20:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/utveckla-smaskalig-vattenkraft-for-miljons-skull/

Insändare

Insändare. Utveckla småskalig vattenkraft – för miljöns skull

I en uppgörelse prioriterar regeringen och tre borgerliga partier att en icke obetydlig del av den svenska elproduktionen kan samverka med miljömål om levande sjöar och vattendrag. Det är bra att den småskaliga vattenkraften därmed både kan utvecklas och effektiviseras.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom nyligen överens med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna om att förenkla för fortsatt drift av småskalig vattenkraft utan att ta bort skyddade vattenförekomster ur miljöbalken.

Dessa politiker har förstått att vattenkraft både kan effektiviseras och miljöanpassas. Modern effektiv vattenkraft använder möjlig andel av vattnet genom turbiner och släpper erforderligt vatten i passager förbi hinder för rörligt liv i vattendragen, det är enkelt företrädesvis i anläggningar för småskalig vattenkraft.

Samma faktorer ger största möjliga miljönytta från vattenkraftverk. Det är naturligt förnybar kretsloppsenergi. Energiministern Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Karolina Skog (MP)  förstår dessa samband och möjligheterna att tillgodose flera intressen samtidigt.

brahim Baylan beskriver vattenkraften som en välsignelse. Han har rätt såtillvida att utbyggnaden av vattenkraften under förra och förrförra seklet i mångt och mycket var en förutsättning för industrialiseringen av Sverige och uppbyggnaden av välstånd. I dag finns drygt 2000 vattenkraftverk som alla bidrar till välsignelsen.

De drygt 200 största verken står för 95 procent av den energi vi får från vattenkraft och för den stora nyttan i elsystemet som kallas reglerkraft. Dessa kraftverk är i dag helt väsentliga för vårt land, och det skulle i dag vara helt orimligt att avveckla dem.

De andra knappt 2000 kraftverken står för resterande 5 procent av elenergin från vattenkraft och har med dagens moderna tekniska förutsättningar möjlighet att bidra med reglerkraft i det korta perspektivet, exempelvis när molnskugga tillfälligt släcker el från solceller. De knappt 2000 minsta kraftverken är därför också en välsignelse.

Gemensamt för den största mängden vattenkraftverk är att de i princip ger förutsättningar för att liv i påverkade avsnitt av berörda vattendrag ska kunna återvända, med moderna villkor. De för strömmande vatten unika arter kan då nå de tusentals strömsträckor som inte påverkats av vattenverksamhet.

Drygt 100.000 sjöar på olika höjd över havet finns i Sverige. Sjöarnas vatten sammanbinds av drygt 27.000 vattendrag med strömvattenmiljöer när vattnet strävar mot havet. Vattenkraften är det kraftslag som har minst utsläpp av den klimatstörande gasen koldioxid.

Fullt fungerande småskaliga vattenkraftverk har på nationell nivå tagit begränsad markyta i anspråk och givit förutsättning för människor bygga sina hem, utveckla industri, besöksnäring och fritidsboende kring vattendrag.

Småskalig vattenkraft har inte tvingat människor att flytta i samband med byggnationen. Den verksamheten har heller inte fördrivit det samiska urfolket och de jordbrukande urfolken från traditionella marker i samband med utbyggnad av småskalig vattenkraft. Genom sin småskalighet är dess dammar inga våldsamma hot för människor och miljön.

Vattenkraften bidrar kraftfullt till räddningen undan klimatförstörelse och är en betydelsefull ingrediens i omställningen till elproduktion från naturligt förnybara energikällor.

Vattenkraften har positiva konsekvenser för vår miljö i ett mångfaldsperspektiv och fördelar vad gäller klimatpåverkan. Därför har en majoritet i riksdagen tagit ställning för att förenkla för befintlig vattenkraft och bädda för ny vattenkraft genom att möjliggöra modernisering och effektivisering samt ta vara på den potential som finns i de cirka 2000 småskaliga verken och ersätta dess ägare med pengar från den fond som storskalig vattenkraft inrättar för att minska småskalig vattenkrafts kostnader i samband med miljöprövningar och ombyggnationer.

De mängder el de små kraftverken tillsammans producerar balanserar elbehovet i Göteborg. Vi behöver den biologiska mångfald som vi kan återskapa med moderna villkor.