Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Vansinnigt att betyg baseras på sämsta prestationen

Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT

Dagens betygssystem är förkastligt. Elever får betyg baserat på sin sämsta prestation. När försvann medelvärde? Varför skulle det vara dåligt?

Nuvarande betygssystem som infördes 2011 har en skala från F till A, där F är underkänd, E är godkänd och A är högsta betyg. Betygen är målstyrda. Elever ska veta vad som krävs för varje nivå.

Dessa mål är dock diffusa. ”För ett E krävs att eleven beskriver förloppet, för ett C ska eleven beskriva förloppet på ett utvecklat sätt, för ett A ska eleven beskriva förloppet på ett väl utvecklat sätt”. På vilket sätt är detta tydligt för eleven? Det handlar fortfarande om en bedömning läraren gör.

En elev som i svenska har höga resultat på läsförståelse, hörförståelse och att skriva, men som har problem med muntlig framställning och inte klarar genomföra detta får ett F i betyg. Det spelar alltså egentligen ingen roll vad eleven presterar i de övriga delarna så länge den har problem med ett område. Rent krasst skulle denna elev inte behöva gå på svensklektionerna alls då hen ändå inte kommer att få betyg. Om eleven i exempelvis idrott har A och B i de flesta idrotter, men bara presterar E i dans så kan eleven som mest få ett D i betyg. Detta då det går att höja eleven ett steg över sitt sämsta resultat. Denna elev får därför signalen att det inte är någon idé att anstränga sig i idrott, hen kommer aldrig högre än D.

Hur påverkar detta våra elever? Att få veta att deras sämsta prestation är den viktigaste? Vi vet att många ungdomar har stora problem med stress och psykisk ohälsa. Varför stjälper vi dem ytterligare genom så ogenomtänkta betyg?

Sedan förstår jag inte varför hela skolsystemet är uppbyggt runt betyg. Det är betygen som används som motivation. När betygen är satta stannar skolarbetet av.

Det viktigaste med skolan borde vara kunskapsinhämtning, att få upptäcka glädjen i att lära. Få lära på sina egna villkor, diversitet istället för likriktning. Alla är inte lika och alla behöver inte lära sig samma saker på samma sätt. Skolans uppgift borde vara att hitta varje barns talang och jobba för att utveckla den. Inte hitta barns svagheter. Jag har fullt förtroende för att lärare kan hjälpa elever med de svårigheter de har i skolan utan att detta behöver ges något större fokus. Varför kan vi inte acceptera att elever på samma sätt som alla människor har svagheter? Varför måste alla klara alla delmål i alla ämnen för att anses godkända? Varför ska alla stöpas i samma form?

Min fråga går till Liberalernas partiledare Jan Björklund som i egenskap av dåvarande utbildningsminister var den som införde detta betygssystem. Hur gick tankarna vid införandet? Tänkte ni att genom att lyfta barns svagheter skulle skolan bli uppmärksam på dem och tvingas sätta in stöd? Tanken är förstås god, men tänkte ni att alla skulle klara alla mål med stöd? Tänkte ni vad som skulle hända med alla de som faktiskt inte klarade allt i alla ämnen trots stöd? Förra året gick 25,9 procent av eleverna ut årskurs 9 utan fullständiga betyg. Hur många av dem mår psykiskt dåligt? Hur många av dem kommer hamna utanför arbetsmarknaden på grund av ofullständiga betyg eller psykisk ohälsa?

Att ha människor som inte klarar av att hålla en redovisning, men som har fått godkända betyg eftersom andra talanger kunnat väga upp, kanske är ett mindre problem?

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.