Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-25 07:15

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/var-kansla-for-rattvisa-bromsar-miljoarbetet/

DN Åsikt

DN Åsikt. Vår känsla för rättvisa bromsar miljöarbetet

Foto: Erik Mårtensson/TT

Vi flyger mer än någonsin, när vi borde vara mer återhållsamma. Om varken vi eller de inblandade företagen kan initiera den förändring som krävs står vårt hopp till politikerna. Ändra flygresandets villkor genom att införa en miljöskatt på flyget.

Flygbolaget KLM och marknadsanalysföretaget Ipsos presenterade nyligen en undersökning av svenskarnas flygvanor. Där framgår (DN 6/3) att så många av oss som 40 procent ibland eller ofta har dåligt samvete när vi köper en flygresa på grund av flygets klimatpåverkan. När frågan ställdes om vems ansvaret är att få flyget mer hållbart, tyckte bara nio procent att vi resenärer bär ansvaret. I stället pekades flygbolag och flygplanstillverkare ut som mest ansvariga, följda av politiker och beslutsfattare. Det är värt att fundera över.

Att vi konsumenter i denna undersökning anser oss ha tämligen litet ansvar för utvecklingen kan förklaras med vårt sinne för rättvisa – att vi inte är beredda att ta klimatansvar och avstå från resmöjligheter, om inte andra också gör det. Det vill säga vi är solidariska med världen och våra barns framtid om andra är det, inte annars.

Detta dilemma är inte nytt. Det gavs på 1960-talet namnet The Tragedy of the Commons. Det var den amerikanska ekologiprofessorn Garrett Hardin som med frasen fångade en stor del av den tidens miljöproblem. De allmänna resursernas tragik kan typiskt uppträda när flera boskapsägare har sina djur på gemensam betesmark. Varje boskapsägare har då fördel av att utnyttja marken för sina djur, så länge det över huvud taget finns något kvar att beta (annars gör någon annan det). Det leder till markresursens överutnyttjande och kollaps. Det tragiska är att de enskilda besluten, som var för sig är rationella, ger en ohållbar situation för alla inblandade.

I dag kan vi sägas beta av atmosfärens värmebalanserande förmåga. Det beror bland annat på våra flygresevanor. Vi flyger mer än någonsin, när vi borde vara mer återhållsamma. The Tragedy of the Commons är ett dilemma vi inte kan ta oss ur själva. Också flygbolag och flygplanstillverkare har svårt att hantera det. De har ju som uppgift att tillfredsställa efterfrågan på resor och kan inte förväntas utveckla helt nya klimatsmarta lösningar, så länge vi nöjer oss med dagens mindre hållbara alternativ.

Om varken de inblandade företagen eller vi själva kan initiera den förändring som krävs står vårt hopp till politikerna. En sak de kan göra är att ändra flygresandets villkor exempelvis genom att införa en miljöskatt på flyget. Jag skulle också önska att våra barns rätt till en acceptabel miljö blev en central del av den politiska argumenteringen.