Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-22 23:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/varfor-skyddas-valdsbejakande-nynazister/

DN Åsikt

DN Åsikt. Varför skyddas våldsbejakande nynazister?

NMR är en terrororganisation, men skyddas av svenska myndigheter via en naiv tolkning av yttrande- och åsiktsfriheten. Det finns tydliga lagutrymmen men polismyndigheten väljer att blunda.

Rätta artikel

Som medborgare ser jag med stigande förvåning hur svensk polis nonchalerar gällande lag och FN:s konvention mot rasdiskriminering. Jag ställer därför frågan ”Varför?”

Söndagen den sjunde maj i år angrep en grupp rasister och nynazister en manifestation på Mynttorget i Stockholm som hölls till stöd för ensamkommande barn och ungdomar. Polisens agerande – eller brist på agerande – kritiseras kraftigt av arrangörer och deltagande politiker.

Den 1:a Maj demonstrerade nazister i Falun och gjorde så i skydd av yttrandefriheten. Den nynazistiska grupp det handlade om, NMR, uttrycker återkommande hot, har medlemmar som planerar och begår hatbrott.

Gruppen klassas av ledande terrorforskare som Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan som en terrororganisation. ”– Det är definitivt en terrorgrupp. Dels vad det gäller ideologi, att man vill störta demokratin och införa ett nationalsocialistiskt styre, dels att man har paramilitära aktiviteter och vapengömmor. Tydligast blir det väl efter händelserna i Göteborg där tre individer med kopplingar till NMR skulle spränga flyktingboenden. De uppfyller rekvisiten för en terrorgrupp”, säger Magnus Ranstorp.

NMR verkar ha blivit starkare. Framför allt att man har ekonomiska muskler nog att hyra in sig i Almedalen under politikerveckan pekar på detta. Vi ser också hur hatbrotten ökar, hur människor hotas på nätet och hur journalister trakasseras.

De rasistiska och nazistiska krafterna växer i Sverige, detta trots att vi undertecknat FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Konventionen trädde i kraft 1972. Sverige anslöt sig till den utan reservationer.

”Allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat” ska vara brottsligt, stadgar konventionens fjärde artikel. Staterna förbinder sig också att ”olagligförklara och förbjuda organisationer, samt organiserad propaganda och all annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”.

Sverige lever inte upp till sina åtaganden, konstaterar FN-kommittén som bevakar att staterna följer konventionens bestämmelser. ”Vi noterar med oro att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka”, skriver FN:s kommitté mot rasdiskriminering i en av sina rapporter.

Riksdagen beslutade 1988 att skärpa brottet hets mot folkgrupp. Lagskärpningen, som också hade tillstyrkts av konstitutionsutskottet, beslutades enhälligt av riksdagen. Lagrådet hade dock velat gå längre och förordade ett lagstadgat direkt förbud mot rasistiska organisationer enligt FN-konventionen.

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen. HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”

HD klargjorde i domen hur lagen skulle tolkas: Om emblem och/eller klädsel ”otvetydigt gav en koppling till en viss åsiktsyttring” var det enligt domstolen befogat att se detta som ”meddelande i lagens mening”.

Trots lagens tydliga skrivning, liggande prejudikat och att vi som nation förbundit oss att följa FN:s konvention mot rasdiskriminering tillåts dessa rasistiska och nynazistiska grupper verka öppet, demonstrera på 1:a Maj, öppet bära och flagga med nazistsymboler och sprida sin hatpropaganda.

VARFÖR?

Huvudinlägg: Elinor Olsen: Hatiska åsikter ska inte gå före fredliga manifestationer