Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:24

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/vastlanken-behovs-for-tagtrafiken-i-goteborg/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Västlänken behövs för tågtrafiken i Göteborg”

Den 30 maj i fjol togs det första spadtaget till Västlänken togs av från vänster Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren (S), statssekreterare på näringsdepartementet, Ann-Sofie Hermansson (S), som då var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, och Johnny Magnusson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Foto: Thomas Johansson/TT

Västlänken behövs för tågtrafiken i Göteborg och resten av Västsverige. När den är färdig är jag övertygad om att de flesta kommer att se den som ett värdefullt tillskott, skriver Trafikverkets projektchef Bo Larsson.

Rätta artikel

Svar på insändaren ”Bygget av Västlänken ett mord på Göteborg” på DN Åsikt av Kerstin Lidbeck (27 mars):

För det första har besluten om Västlänken fattats på demokratisk grund av folkvalda politiker. Utöver det vågar jag påstå att Västlänken är ett av Sveriges mest utredda projekt som dessutom har prövats i alla tillämpliga delar av rättssystemet.

Sedan kan det självklart vara så att man som enskild medborgare inte tycker om fattade beslut, men det innebär inte att dessa behöver vara fel eller att vi som har uppdrag att utföra dessa gör ett dåligt arbete.

När det gäller den granskning som Riksrevisionen gjorde, som dock inte stämmer överens med Lidbecks tidsangivelse, konstaterades att när Västlänken är färdigbyggd krävs följdinvesteringar. Västlänken är lösningen på behovet av ökad kapacitet för järnvägssystemet i Göteborg och övriga Västsverige. Att detta sedan möjliggör och medför nya investeringar kallas med ett annat ord för samhällsutveckling.

All byggnation orsakar miljöbelastning, vare sig det handlar om husbyggnationer eller stora infrastrukturprojekt. Att läget kring luftmiljön i Göteborg är ansträngt är väl känt och det är självklart att Västlänken tillför en del negativ miljöpåverkan under byggnationen, men det är endast en bråkdel av den totala situationen.

Detta ska vägas mot de framtida möjligheter Västlänken ger till en förbättrad luftmiljö när fler människor ges möjlighet att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik. Tyvärr är det ibland så att det måste bli lite sämre under en period innan det blir bättre.

Att kapaciteten vid nuvarande Göteborgs Central är full och stationen är överbelastad, under de tider människor vill åka, är ett faktum som är väl känt av alla som verkar i järnvägsbranschen. När Västlänken är klar kommer den inte vara den begränsande faktorn i systemet, utan en del som möjliggör utveckling och upprustning av järnvägstrafiken i hela Västsverige. 

Säkerheten i Västlänken är viktig för oss. En avgörande detalj som Lidbeck väljer att utelämna när hon säger att det saknas parallell räddningstunnel är att berätta att det på dessa sträckor kommer vara så kallade räddningsschakt, vilket innebär att säkerheten för resenären kommer att vara precis lika hög där som på övriga delar.  En lösning som vi dessutom är överens med räddningstjänsten om.

När man planerar infrastrukturprojekt är produktionsplaneringen en pågående process under hela byggtiden. Detta är inte på något sätt unikt för Västlänken.

Att som Lidbeck ta enskilda byggaktiviteter som exempel och sedan försöka leda i bevis att projektet som helhet är försenat är fel och missvisande. Det finns inget i dag som pekar på att vi inte ska kunna hålla de slutprognoser för tid och kostnad som finns.

Göteborg växer snabbt och står därför inför sin största omvandling i modern tid. En växande stad påverkar självklart göteborgarens vardag, men jag kan garantera att vi gör allt vi kan för att göra situationen så bra som möjligt under byggtiden.

När Västlänken är färdig är jag övertygad om att de flesta kommer att se den som ett värdefullt tillskott för tågtrafiken med snabb och smidig pendling i hela Västsverige.