Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-24 11:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/vi-behover-samarbeta-mer-kring-sjukskrivningar/

DN Åsikt

DN Åsikt. Vi behöver samarbeta mer kring sjukskrivningar

Jag uppfattar att Fredrik Walentin efterlyser bättre samarbete i sjukskrivningsprocessen. Jag håller med om att alla aktörer i en sjukskrivning behöver samarbeta mer. Det är något som vi från Försäkringskassan har sagt under en lång tid. Vi kan alla bidra utifrån vårt uppdrag och vårt ansvar.

Rätta artikel

Försäkringskassans uppdrag är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Vi gör dessa bedömningar utifrån olika underlag där läkarintyget har stor betydelse. I den absoluta majoriteten av alla fall gör vi också samma bedömning som den behandlande läkaren.

Sedan drygt ett år tillbaka har Försäkringskassan fått en resursförstärkning av regeringen för att stärka handläggningen i sjukförsäkringen. Vi gör nu flera bedömningar än tidigare och vi gör dem allt oftare i tid, något som vi tidigare inte hunnit med. Detta kan säkert uppfattas som att vi begär in mer information än tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att vi utifrån vårt uppdrag behöver veta hur en individs sjukdom begränsar förmågan att jobba och om kraven som ställs upp i försäkringen är uppfyllda.

Fredrik Walentin efterlyser nya metoder i sjukskrivningsprocessen. Läkarintyget är det viktigaste beslutsunderlaget inom flera av socialförsäkringens förmåner. Vi behöver medicinska underlag av hög kvalitet för att kunna fatta rättssäkra beslut. Det pågår en utredning om effektiv vård där vi i remissyttrandet har påpekat att det är välkommet att se över hur arbetet med medicinska underlag kan förbättras.

Försäkringskassan har som myndighet att följa de lagar och regler som riksdag och regering beslutar om. Jag förutsätter att huvudmännen för hälso- och sjukvården för en dialog med beslutsfattarna om de anser att det finns utrymme för förbättringar utifrån deras perspektiv gällande arbetet med sjukfrånvaro.

Vi har alla olika uppdrag men det vi har gemensamt är att vi på bästa sätt ska samverka så att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron och på så sätt underlätta för de personer som är i kontakt med oss.