Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Vi kan fortfarande ändra oss om Syrien

Foto: Pontus Lundahl/TT
Foto: Pontus Lundahl/TT

Sveriges flyktingpolitik kan inte försvaras. Precis som 1938 och 1993 stänger vi våra gränser och sviker än en gång både de drabbade människorna och våra humanitära principer. Inte heller den här gången kommer vi i efterhand kunna hävda att vi inget visste.

Den 7 november 1938 ger Erik Bergström vid Utlänningsbyrån ett negativt utlåtande på en officiell förfrågan om hur socialstyrelsen ser på icke-ariska flyktingar från Tyskland. Bland annat skriver han att "Sverige skulle i praktiken bli den dörr genom vilken Tysklands så kallade icke-arier skulle söka sig ut". Det var två dagar före det vi idag kallar kristallnatten, då omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord och tusentals fördes iväg till koncentrationsläger.

Den 27:e september 1939 inkommer en kvinnlig judisk läkare med ansökan om inresetillstånd till Sverige. Hon har varit verksam inom det Judiska riksförbundet i Tyskland och har bland annat organiserat transporter för judiska barn ut ur Tyskland efter kristallnatten. Den avslås. Den 24 januari inkommer en ny ansökan – nu var alla papper för en emigration till USA via Sverige klara. Även denna ansökan avslås av de svenska myndigheterna. Fler gånger hann läkaren inte ansöka om inresetillstånd. Kort därefter deporteras hon till ett läger och mördas. När Österrike ansluter sig till Tyskland införs visumtvång till Sverige för att hindra vårt land från att bli målet för alla icke-arier som nu ville fly Österrike.

I januari 1942 beslutade Tyskland om Endlösnung der Judenfrage, riktlinjer i frågan om hur man skulle utrota alla judar i de delar av Europa som kontrollerades av Tyskland.

Den 21 juni 1993 inför Sverige visumtvång för Bosnier som vill ha skydd hos oss. Problematiken som alla kände till, att det redan bedrevs något som på många håll kallades en etnisk rensning på bosniska muslimer, hindrade inte den svenska regeringen att hävda att ett mottagandet inte kunde ske under ordnade former. Som ytterligare argument för att sköta prövningarna på plats sades det att både ungerska och serbiska bussbolag tjänade grova pengar på transport av flyktingar till Nordeuropa.

Bland annat avslår invandrarverket en familjs asylansökan den 26 november 1993 med motiveringen att: "de allmänna förhållandena i Sandzakområdet numera inte är sådana att de berättigar personer därifrån uppehållstillstånd (…) De trakasserier som den muslimska befolkningen i allmänhet har utsatts för har kommit från paramilitära grupper och har enligt invandrarverkets kännedom inte varit sanktionerade av de serbiska myndigheterna“.De anses inte ha skyddsbehov nog. Flyktingförläggningarna var för fulla. Den 22 juli 1995 i Srebrenica slaktades 8000 människor av Ratko Mladic och hans paramilitära grupp.

I mars 2016 väntar 15 000 människor på en leråker i Grekland på besked om och när de får komma in i Europa. De har flytt folkmord och bomber, tortyr och sexuellt våld. De flyr för sina barns framtid, de flyr för sina egna liv. Dessa människor behöver vårt skydd och vår hjälp. I Sverige har vi dock reagerat precis som tidigare. Vi stänger gränserna och inför asylprövningar på plats där de flesta sållas bort.

Vi vet vad dessa åtgärder ledde till då och om några år vet vi vad det ledde till den här gången. Skillnaden är att det i fråga om Syrien ännu inte är för sent. Vi har fortfarande chansen att inte vända bort blicken. Ett första steg är att värna asylrätten och inte införa tillfälliga uppehållstillstånd eller att inskränka rätten till familjeåterförening. Ett andra steg vore att lyfta transportöransvaret, vi behöver säkra vägar in till Europa och vi behöver dem nu.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.