Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-24 06:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/vi-maste-fa-stopp-pa-okande-bilkorningen-till-arlanda/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Vi måste få stopp på ökande bilkörningen till Arlanda”

Foto: Eva-Karin Gyllenberg

Bilkörandet till Arlanda måste minska. Under de senaste åren har den ökat, tvärtemot utvecklingen i Norges största flygplats Gardemoen, skriver Flygbussarnas affärschef Zakaria Abna-Aissa. 

Rätta artikel

Elias van Tijn lyfter i sin insändare på DN Åsikt en mycket viktig fråga. Arlanda är av central betydelse för att Stockholm ska kunna fungera som ett globalt innovationscentrum.

För att Stockholm ska vara en stad i framkant är alla ansträngningar för att minska utsläppen viktiga. Det gäller inte minst hur vi reser till vår största flygplats. 

Miljötillståndet för Arlanda flygplats omfattar bland annat att flygplatsägaren ska upprätta en handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp från marktransporter. Det är bra för att vi ser biltrafik till Arlanda som den stora miljöboven vad gäller marktransporterna och att ett ökat kollektivt resande skulle minska de utsläppen.

I en jämförelse med Oslos flygplats Gardemoen visar det sig att andelen kollektivt resande dit har ökat från cirka 60 procent 2009 till cirka 72 procent 2017. Motsvarande siffror för Arlanda visar att det kollektiva resandet har minskat från 49 procent 2009 till 46 procent 2017. 

En undersökning vi gjorde 2016 visade att 33 procent av de som reser till och från Arlanda får skjuts och att 56 procent helst skulle vilja bli skjutsade. De beräkningar vi gjorde då visade också att en skjutsresa till Arlanda släpper ut mer än fem gånger så mycket koldioxid som buss.

Där ser vi en stor miljöutmaning. Om Elias van Tijn vill analysera resornas utsläpp till Arlanda vore det väsentligt att även ta med bil och parkering.  

Vi på Flygbussarna har jobbat länge med vår miljöbelastning. Vi började med biobränsle för mer än tio år sedan och i dag är 100 procent av bränslet fossilfritt biobränsle.

72 procent av våra bussar är Euro 6-klassade med motorer som har den modernaste avgasreningen. Vi arbetar också med smart körning för våra chaufförer kopplat till personliga incitamentprogram för att ytterligare få ner förbrukningen. 

Vi är sedan länge miljöcertifierade (ISO 14001). Vi kommer under året rulla ut vår första elbuss för Flygbussarna och där vi ser att tekniken utvecklas snabbt. 

Vi kan visa utsläpp per passagerare, men ännu inte i livscykelperspektiv. Utsläppen per passagerare till Arlanda är 0,23 kg CO2. Vi är övertygade om att en livscykelanalys skulle visa att biltransporterna är sämst för vårt klimat.

Att sätta ett ökat fokus på kollektivt resande tror vi skulle vara den effektivaste miljöinsatsen på kort sikt. Varför inte sätta ett mål på 80 procent andel kollektivt resande till Arlanda? Vi borde väl kunna vara bättre än Gardemoen?