Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 22:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/vi-vill-oka-antalet-timmar-med-idrott/

DN Åsikt

DN Åsikt. Vi vill öka antalet timmar med idrott

Jag delar Björn Hellgrens uppfattning om motion och fysiskt aktivitet är en viktig del i att öka elevernas skolresultat, inte minst är det viktigt för att stärka eleverna med störst utmaning.

Siffror från Stockholms stad visar nämligen på ett tydligt samband mellan dåliga skolresultat och höga ohälsotal. Samtidigt som forskningen visar att elever med neuropsykiatriska diagnoser är de som kan dra allra mest nytta av fysiskt aktivitet och motion när det kommer till skolprestationer. Att öka antalet undervisningstimmar och stärka idrottsundervisningen är såldes en viktig reform för att stärka likvärdigheten i Stockholms skolor samt stötta upp de elever som har behov utav detta.

Alliansregeringen presenterade i augusti 2014, som ett första steg, ett förslag om att utöka idrottsundervisningen med 20 procent i grundskolan. Moderaterna i Stockholm driver på för att skoldagen lokalt ska öka med en timme per dag samtidigt som vi vill att Stockholms stad ska ansöka om att bli pilotkommun för införandet av ett treterminssystem i skolan. Det senare syftar även det till att öka antalet undervisningstimmar genom att minska antalet lovdagar under ett läsår. Vårt mål är att öka undervisningstiden och i det ingår även att utöka antalet timmar med idrott och fysiskt aktivitet. Sveriges ungdomar går, jämfört med andra länder, få timmar i skolan. I slutändan får det naturligtvis konsekvenser för elevernas inlärning och kunskaper.Vi behöver därför utveckla antalet undervisade timmar generellt och undervisade tider i idrott specifikt.

I Stockholm finns det, på stadsdelsnivå, ett starkt samband mellan dåliga skolresultat och hög ohälsa. Precis som Björn Hällgren framhåller så bidrar motion och fysisk aktivitet till att stärka koncentrationen, förbättra minnet, minska stresset och förbättrar förutsättningarna för inlärning. Kopplat till det här finns det också studier som visar att färre lovdagar och mer undervisningstid även stärker de socioekonomiskt svaga eleverna eftersom det är de som har sämst förutsättningar att underhålla den kunskap som de inhämtat under skolterminen när skolloven blir allt för långa. Att förlänga skolterminerna och utöka antalet undervisningstimmar samt i samband med det också utöka antalet idrottstimmar är således två viktiga förslag som tillsammans kan bidra till att stärka elevers skolresultat och samtidigt minska de skillnader som finns mellan olika skolor.

Jag hoppas att såväl regeringen som den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad hörsammar detta och vidtar åtgärder i syfte att utöka undervisningstiden generellt och idrottsundervisningen specifik. Det tjänar alla på.