Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-11 21:32

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ytlig-och-yrvaken-debatt-om-driftsform-av-biblioteken/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Ytlig och yrvaken debatt om driftsform av biblioteken”

Stora salen i Stockholms stadsbibliotek.
Stora salen i Stockholms stadsbibliotek. Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatten om ”privata” folkbibliotek är yrvaken och ytlig. Driftsformen är inte det viktiga, utan att det finns en god offentligt finansierad verksamhet, skriver Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening.

Rätta artikel

Bibliotek är en kraft för förändring. De är livsavgörande för människors möjlighet att på lika villkor ta del av information, utbildning, kunskap och kultur. En levande demokrati bygger på att människor fritt kan bilda sig en uppfattning och självständiga åsikter.

Frågor om hur folkbiblioteken möter framtiden diskuteras intensivt, inte minst med anledning av det pågående arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Digitalisering, förändrade medievanor och ökad språklig mångfald ställer nya krav på en verksamhet som i sitt grunduppdrag – att verka för det demokratiska samhällets utveckling – är tidlöst.

I våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland satsar man stort på biblioteken med uppdrag att vara invånarnas gemensamma mötesplats. Inför byggandet av Ode, Helsingfors nya stadsbibliotek, har helsingforsborna bjudits in att komma med idéer och förslag för att det nya biblioteket ska kunna svara mot olika användares behov och verkligen kunna vara ett bibliotek som invånarna känner gemensamt ägarskap för.

Ett tak över staden är målsättningen för Dokk1, Århus prisbelönta huvudbibliotek. Liknande exempel finns också i Sverige, där utgångspunkten är vad ett folkbibliotek ska åstadkomma och fylla för funktion, utifrån lokalsamhällets behov. 

I Stockholm har den senaste tidens diskussion fokuserats mer kring driftform än den potential folkbiblioteken har för samhället och individen. Det tillträdande kulturborgarrådet i Stockholm, Jonas Naddebo, öppnade nyligen för att låta andra än Stockholms stad driva folkbibliotek., något han dock senare försäkrade att den grönblå majoriteten i Stockholms stad inte hade några planer att genomföra.

Som bransch- och intresseorganisation för hela bibliotekssektorn välkomnar Svensk biblioteksförening en debatt om bibliotekens möjligheter att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Därför är det tråkigt att den uppblossade frågan om ”privata” folkbibliotek är så yrvaken och ytlig.

Debatten hamnar snabbt i de sedan länge väl upptrampade ideologiska stigarna om för och emot alternativa utförare i välfärden. För beslutsfattare och opinionsbildare borde innehållet, och förmågan att göra skillnad för människor i deras vardag stå i fokus, inte associationsformen hos den som driver ett folkbibliotek.

Vi tar därför inte ställning till driftform. Vår utgångspunkt är att alla människor under alla skeden i livet ska ha en god och likvärdig tillgång till bibliotek av hög kvalitet. Vi vill se en god offentligt finansierad biblioteksverksamhet, oberoende av om verksamheten sker i offentlig eller privat regi. 

Vår uppmaning till beslutsfattare av olika politisk kulör är därför att börja i rätt ände. Ta reda på hur de folkbibliotek som ni ansvarar för kan vara en förändrande kraft i era lokalsamhällen. Vilka behov av kunskap, information, kultur och rum för möten finns det? Se sedan till att verksamheten har rätt förutsättningar, oavsett vem som ska driva era lokala folkbibliotek.