Hoppa till innehållet

Jannike Kihlberg

Jannike Kihlberg är specialreporter på Dagens Nyheter som bevakar klimat- miljö och livsmedelsfrågor.

Allt från skribenten. 1558 ARTIKLAR

VETENSKAP
En uttorkad damm i Indien den 11 maj.

Klimatkrisen förstärkte värmeböljan i Indien

Klimatkrisen har gjort värmeböljan som drabbade Indien och Pakistan i mars och april trettio gånger mer …

VETENSKAP
Torskfiske på Östersjön.

Fiskguiden: Här är fiskarna du ska undvika

Fortsatt dåligt läge för torsken, undvik amerikansk hummer och var försiktig med skarpsill.

VETENSKAP
Två havsörnar flyger vid Stora Karlsös östra sida som vetter mot Gotland.

Havsörnar har flyttat in vid känd fågelkoloni

Havsörn har börjat häcka på Stora Karlsö utanför Gotland. Nu går det att följa den örnunge som finns i boet i …

VETENSKAP
På Samsø finns elva vindkraftverk på land som räcker till öns elförbrukning. I havet utanför ön finns tio vindkraftverk som producerar så mycket el att den exporteras till Jylland. Det räcker för att kompensera för de utsläpp som fortfarande sker från transporter så att Samsø blir koldioxidneutralt.

Samsø är mer än självförsörjande på förnybar el

Samtidigt som invasionen i Ukraina satt fokus på en snabb omställning till förnybara bränslen tenderar …

VETENSKAP

Jannike Kihlberg: Hettan spär på en hotande livsmedelskris

VETENSKAP

Jannike Kihlberg: Att jobba med i stället för mot naturen ger många vinster

VETENSKAP
I januari fattade regeringen beslut om att godkänna förslaget från Svensk Kärnbränslehantering om slutförvar av kärnbränsle. Nu överklagas beslutet av flera miljöorganisationer.

Beslutet om slutförvar av kärnavfall överklagas

Regeringens beslut om slutförvar av kärnavfall har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen.

VETENSKAP
Stranden i Lomma kommun återställs efter senaste stormen.

Så tar Lomma naturen till hjälp mot klimathotet

I stället för att bygga murar tar Lomma naturen till hjälp för att skydda sig mot klimatförändringarna.

VETENSKAP

Världens första mål för utsläpp från konsumtion föreslås

Utsläppen från konsumtionen ska vara netto noll år 2045, exportens klimatnytta får särskilt mål och utsläppen …

VETENSKAP

Jannike Kihlberg: Vetenskapen är tydlig – nu är det upp till politiker att våga fatta beslut

VETENSKAP
Oljeborr i Watford City, i North Dakota i USA.

Klimatrapport försenas när varningar ska formuleras

Strid om formuleringar försenar den klimatrapporten från IPCC som skulle ha presenterats på förmiddagen i …

VETENSKAP
Kriget i kombination med pandemin och klimatkrisen har gjort att priserna på vete rusar. Hårdast slår det mot redan fattiga länder. I Rwanda har priset för en påse mjöl gått från 15 dollar innan pandemin till 24 dollar i dag.

Matbrist i spåren av Ukrainakriget förstärks av klimatkrisen

Matbristen som hotar i spåren av kriget i Ukraina förstärks ytterligare av extremväder kopplad till …

VETENSKAP
Frontlinjen vid Irpin nära Kiev i Ukraina, 10 mars 2022.

Så slår kriget mot det globala klimatarbetet

Snabbare utfasning av fossila bränslen. Men också kraftiga bakslag för de internationella …

VETENSKAP

Jannike Kihlberg: Kriget i Ukraina visar på vikten av att ställa om

VETENSKAP
Samtliga åtta riksdagspartierna står bakom ett förslag som sätter mål för att klimatutsläppen ska vara netto noll, enligt uppgifter till DN.

Uppgörelse om världsledande klimatmål klart

Sverige blir först i världen med att sätta mål för hur klimatutsläpp från konsumtion ska minska.

VÄRLDEN

Jannike Kihlberg: Putin kan snabba på en grön omställning men det finns fallgropar

VETENSKAP

EU satsar på att minska beroendet av rysk gas

Inga nya gaskontrakt med Ryssland, ökad satsning på sol och vind samt energieffektivisering.

VETENSKAP
En soptipp i Zimbabwe.

Ett ”Parisavtal” för att minska plastskräp ska tas fram

Ett globalt avtal för plast har kommit ett steg närmare. FN:s miljöförsamling Unea beslutade på onsdagen att …

VETENSKAP

Jannike Kihlberg: Vi borde se en global mobilisering för klimatet

VETENSKAP
Metan är en kraftig växthusgas som har en betydligt större uppvärmande effekt än koldioxid.

Utsläppen av växthusgasen metan större än rapporterat

Metanutsläppen från energisektorn är 70 procent högre än vad länders officiella uppgifter uppger.

VETENSKAP
Gävle 2021. Nederbörden har ökat med cirka 8 procent i Sverige sedan 1960-talet, skriver Nationella expertrådet för klimatanpassning i sin nya rapport.

Ny rapport: Sverige måste klimatanpassas snabbare

Sverige måste öka takten när det gäller att skydda samhället mot klimatförändringarna.

VETENSKAP
Hälften av alla havssköldpaddor får i sig plast.

WWF: Fyrdubbling av plast i haven väntas

Plastutsläpp till haven beräknas fyrfaldigas till 2050. Redan i dag får nio av tio sjöfåglar och drygt …

VETENSKAP
Skylt i Gállok, Kallak. Arkivbild.

Samiska organisationer: Gruva i Gállok brott mot medborgerliga rättigheter

En gruva i Gállok (Kallak) skulle innebära oåterkalleliga skador på renskötseln och vara ett brott mot bland …

VETENSKAP

Jannike Kihlberg: Beslutet väcker uppmärksamhet internationellt