Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Martin Jönsson om digitala medier

Annonspengarna hamnar hos Google och Facebook

När marknadsandelarna på den amerikanska annonsmarknaden på nätet ska redovisas delas marknaden upp i tre högar: Google, Facebook och ”de andra”.

Skärmavbild 2016-06-02 kl. 08.34.03

I går kväll släpptes den årliga statistikbomben Internet Trends från Mary Meeker på byrån KPCB. Alla 213 bilder från hennes dragning återfinns här, en bearbetad version med kommentarer till de viktigaste bilderna finns hos Tech Crunch).

Meekerrapporten är alltid en bra övergripande bild av det globala internetanvändandet och fångar upp de stora förändringar som skett på marknaden. Ingen trendspaning framåt, men en oerhört gedigen lägesrapport om hur det faktiskt ser ut.

Några punkter ur rapporten:

* Tillväxttakten för smarta mobiler avtar – och Android fortsätter ta marknadsandelar

* De sociala videovisningarna exploderar – och Facebook Live och Snapchat har tagit ett starkt grepp om den utvecklingen

* Messaging-tjänsterna ökar oerhört snabbt och blir alltmer inriktade på köp och e-handel

Och så var det detta med annonsmarknaden. Den amerikanska internetannonseringennökade 2015 med drygt 20 % och är nu nära 60 miljarder dollar. En dryg tredjedel (34%) är mobilannonsering och i princip är det den som stått för hela ökningen jämfört med 2014.

Men det mest intressanta handlar om var annonspengarna hamnar.

50 % går till Google (med en ökningstakt på 18 % jämfört med 2014).

14 % går till Facebook (med en ökningstakt på hela 59 % jämfört med 2014).

36 % går till ”de andra” (och här ökar det bara med 13 %).

De två nätjättarna har alltså nästan två tredjedelar av den amerikanska annonsmarknaden på nätet – och står för 76 % av tillväxten jämfört med 2014. Det kan man kalla dominans.

Meeker redovisar också den sedvanliga bilden som jämför hur mycket tid publiken lägger på olika medieslag med hur mycket annonspengar som går dit.

Skärmavbild 2016-06-02 kl. 11.02.51

Hon konstaterar där att annonsörerna fortfarande lägger ”för mycket” annonspengar på tryckta medier och TV och ”för lite” på mobilen – och konstaterar att mobilannonsmarknaden borde vara dubbelt så stor, dvs drygt 40 miljarder dollar. När det gäller webbannonseringen är den numera i balans enligt Meeker: andelen pengar och tid väger lika.