Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Martin Jönsson om digitala medier

Fem år har det dröjt: nu får den sänkta momsen inte försenas mer

En mediepolitisk åtgärd! Det var inte en dag för tidigt. Dessutom är det en åtgärd som är en väldigt bra nyhet för de hårt prövade lokaltidningarna.

Ursäkta den raljerande tonen i ingressen, men när det gäller svensk mediepolitik är varje nytt beslut ett kors i taket. Under Lena Adelsohns åtta år som kulturminister togs  inga beslut alls av betydelse för möjligheten att bedriva och nå ut med kvalitetsjournalistik och under Alice Bah Kuhnkes två år har det bara talats om detstora behovet av åtgärder, men vi har ännu inte sett några. Den medieutredning som Bah Kuhnke beställde av Anette Novak blev som bekant ett stort fiasko: den resulterade bara i fler utredningar och ett illa underbyggt förslag om mediestöd, som inte kommer att bli verklighet förrän tidigast 2020 och då sannolikt i en helt annan form än vad utredaren föreslog.

Samtidigt har de två mediepolitiska åtgärder som funnits på spelplanen länge bara skvalpat vidare utan att något hänt. Reklamskatten för dagstidningar, som riksdagen beslöt avskaffa redan 2002, har levt kvar år efter år. Vid årsskiftet gjordes en liten sänkning av den, men de snabbt fallande reklamintäkterna för tryckta tidningar har gjort att allt färre företag når upp till den tröskelnivå där skatten slår in. Krisen har helt enkelt gjort att politikernas beslut blivit verkningslöst – men till ett högt pris under de år som gått.

Även beslutet om att sänka digitalmomsen till samma nivå som de tryckta tidningarna och böckerna har satts i väntkuren. Där har det nu gått fem år sedan riksdagen tog ställning för att nivån på momsen för tryckta och digitala medier ska vara densamma, utan att något har hänt.

För varje år som gått har konsumtionen av tidningar och böcker blivit allt mer digital, men företagen bakom har straffats av regeringen, med en fyra gånger så hög skattesats.

Det orimliga i detta har varit uppenbart för alla. Regeringen har väntat och väntat på EU, men har nu, till slut, tagit ställning: så snart det är möjligt ska den lägga fram förslag om ”en sänkning av momsen för digitala publikationer som är journalistiska eller litterära produkter (digitala tidningar och tidskrifter, tidningssajter och e-böcker) från 25 till 6 procent”, enligt kvällens besked på DN Debatt.

Det är ett efterlängtat och viktigt besked för tidningsföretag, bokförlag, tidskriftsföretag och renodlat digitala satsningar. Framför allt för dagstidningsföretagen har situationen varit orimlig. Pappersintäkterna rasar för varje år, i synnerhet på annonssidan: under 2016 tappade de svenska dagstidningarna ungefär 350 mkr i annonsintäkter, även om man räknar in tillskottet på den digitala sidan. Det blir alltmer uppenbart att det inte är annonsintäkterna som kommer att bära tidningarna i framtiden. Samtidigt gör i princip alla dagstidningsföretag ambitiösa satsningar på att etablera digitala prenumerationsmodeller, men tvingas då avstå en fjärdedel av intäkterna i moms. Detta på en marknad där det redan är svårt att ta ut ett prenumerationspris som täcker kostnaderna för journalistiken.

Eftersom mer än hälften av Sveriges dagstidningar gick med förlust 2015 (och det lär inte se bättre ut när siffrorna för 2016 redovisas) brinner det i knutarna. Därför är det viktigt att regeringen lever upp till sitt eget ord om ”så snart det är möjligt”. Annars kan det vara för sent.