Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-07-26 22:52

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/dndebatt/2015/09/14/om-dn-debatt/

DN DEBATT-BLOGGEN

Frågor och svar om DN Debatt

SAMMANFATTNING

(Kortlänk till denna sida: dn.se/omdndebatt.)

Skicka textförslag till debatt@dn.se. Vi måste nästan alltid läsa texten innan vi kan ge besked, så det finns sällan anledning att ringa innan du skickar texten, men ange gärna ett mobilnummer i mejlet ifall vi vill ha snabb kontakt. Vi läser kontinuerligt mejl och svarar snabbt.

Vi väljer texter utifrån nyhetsvärdet. När vi läser texten ställer vi oss frågan: Innehåller texten en nyhet, ny tanke eller korrigerar den en rådande missuppfattning?

Vid stora nyhetshändelser kan vi vara intresserade av initierade analyser/bakgrund/perspektiv utan hårda krav på nyhetsinnehåll.

Det kan vara en fördel om texten är kopplad till agendan, men ännu bättre är om den har potential att sätta agendan.

Vi är intresserad av de flesta ämnen.

Argumentationen bör vara väl underbyggd och texten får gärna vara konkret i sitt resonemang. Den bör ha en tydlig slutsats/uppmaning.

Texten måste vara skriven exklusivt för DN Debatt och får inte vara publicerad tidigare.

Textlängden ska ligga mellan 6 200 och 6 600 tecken inkl mellanslag.

Skicka med ett porträttfoto om artikeln har en ensam undertecknare

Ange ett telefonnummer i mejlet med texten som vi kan ringa om vi har frågor om texten.

Vi publicerar endast en text varje dag (med få undantag). Texten publiceras i papperstidningen och på DN.se.

Vi beställer mycket sällan texter utan väljer bland de texter som skickas in till oss.

Vi håller öppet för repliker på våra debattartiklar cirka en vecka efter den ursprungliga publiceringen på DN.se/debatt. Textlängden ska vara cirka 3000 tecken inkl mellanslag. Skicka repliken till debatt@dn.se.

OM INNEHÅLL I TEXTEN

Vad menas med nyhetsinnehåll?

Vi väljer texter utifrån nyhetsvärdet - innehåller texten en nyhet, ny tanke eller korrigerar den en rådande missuppfattning?

Nyhetsvärde kan ha olika karaktär. Några exempel:

- Texten innehåller en tydlig nyhet, exempelvis ett besked om en ny satsning eller någon form av avslöjande.

- En forskare skriver om nya rön.

- En kunnig skribent berättar att en gängse uppfattning är felaktig och skribenten kan belägga sitt påstående.

– Texten tillför nya synsätt eller nya infallsvinklar.

– Texten för fram nya fakta i debatten, förbisedda sådana eller hittills okända.

– Texten lyfter fram en fråga som tidigare inte varit så uppmärksammad.

Hur ska texten vara skriven?

Texten ska vara välskriven, välargumenterad och välunderbyggd. Den bör driva en tes och belägga den med argument och/eller fakta. Och den bör landa i en slutsats eller ett förslag: vad vill undertecknarna? Ofta är det till fördel om författaren kan konkretisera och/eller exemplifiera i texten.

Måste texten vara kopplad till en aktuell händelse?

Det är en fördel om texten är kopplad till en aktuell händelse eller debatt. Men det räcker inte. Den måste utöver det innehålla något av nyhetskaraktär.

Är ni intresserade av analyser och kommentarer?

I dramatiska nyhetslägen kan det vara intressant med en kunnig kommentar, som kan sätta saker i perspektiv eller presenterar alternativa synsätt på skeendet. Då blir det ett slags nyhet.

Det är i dessa lägen mycket viktigt med snabb leverans av texten. Ring då direkt till redaktionen (08-738 12 23) och - vilket oftast är snabbare - mejla snarast om att du är intresserad av att skriva och ange ditt telefonnummer.

Är det intressant att redovisa en ny undersökning?

Ja. Men om artikelns centrala argumentation bygger på en undersökning ska frågorna inte vara ledande och urvalet av intervjupersoner vara gjort på ett vettigt sätt. Vi vill att undersökningen bifogas till mejlet med texten så att vi kan bedöma detta. Särskilt vill vi se frågeformuleringar och hur urvalet av personer som svarat gjorts.

Spelar det någon roll vem som har skrivit artikeln?

Ja. Det är intressant att ta del av nyheter och nya tankar från personer med kunnande: de kan ge insikter som andra ännu inte har. Och att läsa vad personer med inflytande eller makt skriver kan ge en fingervisning om vad som kan komma att hända framöver. Men också en okänd person med egna unika erfarenheter kan lyfta en fråga som många förbisett. Skribenter kan också utgöra en oväntad konstellation och avslöja att samförstånd nåtts längs oväntade linjer.

Extra intressant är det om undertecknaren är en person med makt eller inflytande som redovisar en ändrad uppfattning. Eller om en initierad skribent skriver att det vi tidigare hållit för sant visar sig vara falskt.

Är det viktigt med titlar på författarna?

Det är bra om läsaren får en bild av författarens kunskaper. Det betyder att titeln i sig inte är viktig - den är viktig om den berättar något om författarens kunskaper i artikelns ämne. Således är det oftast ointressant att veta att en författare är professor om man inte får reda på vad hon eller han är professor i.

Ska man berätta om eventuella bindningar?

Ja. Vi vill veta vem som ligger bakom artikeln, om det inte framgår explicit. Vi vill också veta om någon av författarna har några bindningar som är relevanta för innehållet.

PRAKTISKA FRÅGOR

Måste man ringa innan man skickar in en text?

Nej, det behövs inte eftersom vi i de allra flesta fall måste se en någorlunda färdig text innan vi kan ge några besked. Det går bra att skicka texten direkt till debatt@dn.se.  Vi läser snabbt och återkommer med besked.

Har du frågor som inte besvaras av denna sida kan du ringa 08-7381223. Vi svarar i mån av tid 8:00-16:00 vardagar.

Hur lång ska texten vara?

Textlängden bör vara 6 200 – 6 600 tecken inklusive mellanslag. Ibland kan det passa med en kort faktaruta för att ge en bakgrund. Den bör då vara cirka 400 tecken och gärna vara skriven i punktform. Huvudtexten bör då ligga mellan 5 500 – 5 900 tecken. Om det är ett större antal undertecknare minskar textutrymmet.

Hur skickar man in texten?

Skicka texten som bilaga, gärna i Word-format.

Mejla texten till debatt@dn.se. Skriv gärna mejlets rubrikfält så här: ”Debattör: artikelrubrik (antal tecken i artikeln)”

Ange tydligt i mejlet om artikeln är kopplad till något visst datum (utspel, presskonferens, annan nyhet).  Eftersom nyhetsaspekten är det viktigaste för oss får du mycket gärna kort poängtera vad som är nytt i artikeln i mejlet.

Ange också mobilnummer till den eller de vi ska kontakta om vi har frågor. Ibland kan det bli bråttom, exempelvis om vi vill göra en snabbt förändring i vår planering. Då är det viktigt att vi snabbt kan få kontakt.

Hur snabbt kan ni ge besked?

Vi ger besked så snart vi hinner. Är vi ointresserade svarar vi med vändande post. Kan texten vara intressant kan det dröja några dagar. Ibland kan vi vilja behålla en text för publicering längre fram.

Kan ni ge feedback om ni tackar nej?

Vi får varje dag åtskilliga bra förslag till debattartiklar. Mängden gör att vi tyvärr inte har möjlighet att ge detaljerad återkoppling när vi tackar nej.

Kan man vara säker på att artikeln kommer med om man fått besked om det?

Vi kan nästan aldrig ge hundraprocentigt löfte om publicering. Vi förbehåller oss rätten att byta ut artikeln i ett sent skede om ett skarpt nyhetsläge skulle kräva det.

Kan man berätta före publicering att man kommer att bli publicerad på DN Debatt?

Nej. En förutsättning för publicering är att du/ni inte går ut med någon information om artikeln eller innehållet i den innan den är publicerad. Inget av innehållet får alltså offentliggöras eller kommenteras i andra medier eller på annat sätt (t ex via pressmeddelanden, webb-sajter, puffar i sociala medier) innan artikeln är publicerad på DN.se.

Andra medier får heller inte förses med förhandsinformation under embargo. Det är också så att DN aldrig skriver om debattartikelns innehåll i den tidningen den publiceras i.

När publiceras texten på DN.se?

Det sker vid några olika tidpunkter för våra olika editioner:

Cirka 21:00 utgivningsdagen

- Webbversion på DN.se (med artikelpuff på dn.se och dn.se/debatt)

- Digital edition. Ingår i den digitala editionen av papperstidningen (i våra appar för iOS och Android och på dagens.dn.se)

- Pdf-tidning. Finns här att hämta.

Tidig morgon

- Papperstidningen når prenumeranternas brevlådor.

06:30

- DN Prio. En app med det bästa ur DN. (Finns för iOS och Android och webben: prio.dn.se)

Fredagar

- DN Magasinet. En av veckans debattartiklar publiceras i DN Magasinet, ett nytt veckomagasin på papper som varje vecka innehåller det bästa ur DN.

OM REPLIKER

Kan man skicka in en replik på en debattartikel?

Ja. När en debattartikel publicerats håller vi öppet för repliker. (Vi publicerar dock inte repliker på repliker.) Efter det att eventuella repliker publicerats ger vi författarna till den ursprungliga artikeln möjlighet att publicera en slutreplik och med den sätter vi punkt i just den debatten. Av resursskäl hinner vi maximalt publicera cirka fem repliker om dagen.

Publicerar ni alla repliker?

Nej. Precis som med debattartiklar publicerar vi inte alla repliker vi får in – vi gör ett urval. Vi publicerar de repliker som har intressanta motargument eller kompletterande synvinklar eller fakta. Får vi många repliker på samma tema väljer vi ut de mest välskrivna/välargumenterade.

Var publiceras replikerna?

Replikerna publiceras på DN.se/debatt och vi publicerar dagen efter en kort hänvisning i papperstidningen. Vi skickar också ut en länk till repliken på vårt Twitter-konto som har många följare.

Hur lång ska repliktexten vara?

Textlängden för repliker bör ligga på cirka 3 000 tecken inklusive mellanslag.

Vart skickar man repliken?

Mejla repliker till debatt@dn.se. Får vi dem före 15.00 (vardagar) publicerar vi dem oftast samma dag med hänvisning i följande dags papperstidning.

Kan man kommentera debattartiklar på annat sätt?

Ja. Det går också att kommentera de allra flesta debattartiklarna på DN.se. Och man kan enkelt tipsa om artiklarna på Facebook, Twitter och Google+ via knappar intill artikeln på DN.se.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Vem skriver rubrik och ingress på debattartiklarna?

För att tydliggöra för läsaren varför en viss artikel publicerats är det debattredaktionen som skriver rubrik och ingress och där lyfter fram det intressanta i texten.

Vill vi göra innehållsliga justeringar i texten stämmer vi alltid av det med artikelförfattarna. Språkjusteringar och anpassning till DN:s språkregler gör vi dock som regel själva.

Hur ofta beställer ni texter?

Mycket sällan. Inriktningen för DN Debatt är debattartiklar med nyhetsinnehåll. Därför ber vi mycket sällan någon skriva en debattartikel – skulle vi veta vem som har en nyhet eller en ny tanke så vore det ju inte en nyhet.

Kan ni hjälpa till att skriva texten?

Om vi ser att texten är intressant men inte räcker till riktigt återkommer vi med förslag till omskrivning. Vi har dock inte möjlighet att hjälpa till med omskrivning av texter.

Publiceras alla debattartiklar på DN.se?

Ja, alla debattartiklar publiceras på DN.se. Det gäller även alla repliker på artiklarna, och det rör sig ibland om flera per dag. Det är på DN.se:s underavdelning DN.se/debatt allt vårt material – pappersartiklarna, eventuella nätartiklar, repliker och denna blogg – finns samlat. De dagar papperstidningen inte kommer ut publicerar vi en debattartikel i våra digitala editioner.

Ett sätt att ta del av allt från DN:s debattredaktion är att följa oss på Twitter: https://twitter.com/DNDebatt

Ett annat sätt är att följa oss med en RSS-läsare via https://www.dn.se/debatt/rss/

Om en text inte får plats i tidningen - kan ni publicera den på er sajt?

Bara i undantagsfall. Vår princip är att genom att ett hårt urval skapa en intressant sida.

Kollar ni faktainnehållet i texterna?

En utgångspunkt för hela redaktionen är att det som står i tidningen ska vara korrekt och relevant. När vi överväger en debattartikel för publicering gör vi en rimlighetsbedömning av textens påståenden och faktainnehåll.

Men i debattartikelns väsen ligger samtidigt att författaren själv har möjlighet att tolka fakta, som undersökningar eller forskningsrapporter, på annat sätt än det gängse och att lyfta fram tidigare ouppmärksammade aspekter. Skribenterna på debattsidan är därför själva ansvariga för de fakta de använder för sin argumentation. I en öppen debatt måste friheten att argumentera och att tolka vara stor. Redaktionens uppgift är att göra en bedömning av om argumentationen är intressant.

Ett undantag är opinionsundersökningar. Det är relativt vanligt att opinionsbildare använder en specialbeställd undersökning för att stödja argumentationen i en debattartikel. Eftersom undersökningar är lätta att missbruka vill vi nästan alltid se själva undersökningsrapporten för att översiktligt bedöma om artikelns tolkningar av resultaten är någorlunda rimliga.

Hur länge har DN Debatt funnits?

DN Debatt uppstod ur idén om att i tidningen ”belysa viktiga samhällsproblem ur skilda synvinklar”. I januari 1960 kunde man på tidningens förstasida läsa att Dagens Nyheter nu skulle börja publicera debattinlägg från utomstående. Och att det skulle komma att innebära att ”bidragsgivarna ofta kommer att företräda åsikter som ej delas av tidningen”.

Idén var – och är – att skapa ett torg där åsikter bryts mot varandra och där olika sätt att argumentera kan prövas. Där fakta kan tolkas på helt olika sätt.

Hållpunkter i historien:

- DN började 12/1 1960 publicera externa bidrag på ledarsidan.

- År 1976 anställdes en debattredaktör (Göran Beckérus) som utvecklade bidragen och införde det nyhetsvinklade urval som sedan dess präglat DN Debatt.

- Den 23/5 1984 fick DN Debatt en egen sida i papperstidningen.

Hur hittar man gamla artiklar på DN Debatt?

1) Sök på DN.se med vårt interna sök ( https://www.dn.se/sok/ ).

Skriv ett eller flera ord som du vet finns i debattexten. Du kan sedan avgränsa sökresultatet till avdelning (Debatt) och också med datum.

2) Sök på DN.se via Google. Lägg till följande fras efter dina sökord: site:dn.se/debatt

Du kan sedan använda funktionerna i menyn Sökvertyg (just ovanför sökresultaten) för att avgränsa till datum.

3) Den som är prenumerant kan söka i DN:s historiska arkiv (http://arkivet.dn.se/arkivet/). Här finns alla tidningar mellan 1864 och 1992.

4) Har man abonnemang hos Mediearkivet (http://www.retriever-info.com/sv/category/news-archive/) kan man där hitta DN:s artiklar och tidningssidor. Här ska de allra flesta texter tillbaka till cirka 1992 finnas. Senare texter kan också visas på tidningssidor i pdf-format.

5) Du kan också vända dig till Kungliga biblioteket och be dem plocka fram gamla tidningar.

Läs mer om det här: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/

Handlar det om någon enstaka specifik artikel där du vet datum och ungefärlig rubrik kan vi i mån av tid hjälpa till och plocka fram texterna ur våra interna arkiv.

Finns det andra delar av DN som tar emot externa bidrag?

Ja. Läs mer här: http://blogg.dn.se/dndebatt/2014/02/19/om-att-skriva-till-dn/

IN ENGLISH

What is DN Debatt, is it an Op-Ed Page?

Dagens Nyheter’s Op-Ed page DN Debatt differs from most international Op-Ed pages in one important respect: It is driven by the news content of the articles that we publish. One might say that DN Debatt is a news page in Op-Ed shape.

Thus, it is not an arena for debate between actors whose opinions are largely known.

To be published by DN Debatt, an article should carry some piece of news, like a disclosure or a new investment, alternatively reveal new, hitherto unknown facts or take a surprising new angle on a topic.