Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-08-08 06:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2010/01/12/riv-inte-brandstationen-5767/

EPSTEINS STOCKHOLM

"Riv inte brandstationen!"

Riv inte brandstationen! Det var det entydiga beskedet från en mer än fullsatt salong på Tellusbiografen i Midsommarkransen när de framtida byggnadsplanerna för Aspudden och Midsommarkransen diskuterades med bland andra Gustaf Schneidler från Stockholms exploateringskontor. Runt 1 400 lägenheter nyplaneras i de båda sammanhängande stadsdelarna. I den översiktliga skiss som Gustaf Schneidler visade fanns det ingen plats för den nedlagda brandstationen i hörnet av Tellusborgsvägen och Bäckvägen som i dag bland annat används som gymnastiksal för en närliggande skola och för invånarna i området.


På brandstationens plats är ett stort huskomplex inritat. Och många byggare är intresserade av att exploatera tomten berättade Gustaf Schneidler som dock inte ville svara ja eller nej på den direkta frågan om brandstationen kommer att rivas eller inte eftersom det formella planarbetet ännu inte påbörjats.  Men han medgav att exploateringskontoret gärna ser bostäder på brandstationstomten. Att det är en uppfattning som också lär delas av den ledande politiska majoriteten i Stadshuset är väl ingen djärv gissning. Stadsmuseet däremot vill bevara brandstationen eftersom den är k-märkt och ingår som en integrerad del i den s k LM-staden.

Trots att mötet i går kväll var planerat att pågå mellan kl 19 och 21 fortsatte diskussionen en bra bit efter kl 23. Folk är verkligen engagerade i sin närmiljö i Aspudden och Midsommarkransen. Med Aspuddsbadets öde i färskt minne försökte de få reda på hur de skulle bära sig åt för att kunna rädda brandstationen och förvandla den till en mötesplats för invånarna. Det verkade inte som de tyckte att de fick något riktigt bra svar hur det skulle kunna gå till.


Personligen tror jag att brandstationens öde redan är beseglat. På Exploateringsnämndens möte om tio dagar (21 januari) ska frågan brandstationens överlåtelse från Fastighetsnämnden till Exploateringsnämnden behandlas. Det står också klart utsagt i tillhörande tjänsteutlåtande att det krävs  ”att de befintliga byggnaderna inom Brandstegen 1 (brandstationen inkluderad) rivs för att ge plats åt nya bostäder”. Men ännu kanske inte sista ordet är sagt.