Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-10-25 10:50

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2010/01/15/ekskog-hotad-vid-drevviken-5800/

EPSTEINS STOCKHOLM

Ekskog hotad vid Drevviken

Eklöven har skrumpnat på de snöklädda grenarna. Enstaka ekollon vägrar att falla till marken. Kolonilotterna är översnöade. De enkla campingstugorna står övergivna uppe i skogen. Ute på Drevvikens is avverkar långsfärdsskridkoåkarna varv efter varv på en plogad bana. Uppe på Nynäsvägen susar bussar och bilar förbi i en evigt brusande ström. Genom de många ekarnas grenverk skymtar Telia torn i motljuset.


Naturskön är trakten där stan planerar att förminska strandskyddet och bygga runt 450 bostäder (400 i flerfamiljshus och 50 i villor).  Området kallas Larsboda strand och innefattar växtvaruhuset Plantagen (Klockelund) med omgivning. Plantagen ska flytta men har inte fått besked än vart. Koloniområdet får också maka på sig en bra bit söderut. Programförslaget har precis varit utställt.


Stadsbyggnadskontoret är självkritiskt till sitt eget framlagda förslag. Så här står det bland annat i programförslaget under rubriken Konsekvenser för naturvärden: ”Programmet innebär att över 6,5 ha särskilt värdefull naturmark, främst ädellövs- och strandmiljöer påverkas. Av denna areal utgör ca 3 ha strandskyddat område”. Vidare: ”5-6 jätteekar som utgör goda livsmiljöer för eklevande arter kommer att försvinna eller riskera att skadas av föreslagen byggnation. Dessa ekindivider utgör viktiga noder i spridningssambandet och måste sparas om värden och funktioner ska bestå”. ”Ekarna inom campingstugeområdet fungerar som spridningsmiljö för eklevande arter och har betydelse för att säkra återväxten av ek långsiktigt inom spridningszonen. En stor del av ekbeståndet påverkas av hus- och vägbyggnad.”


Inte konstigt då att Naturskyddsföreningen totalt underkänner planerna på att bebygga Larsboda strand närmast Drevviken. ”Andelen naturmark som tas i anspråk är helt oacceptabel och inställningen till värdefulla ekmiljöer är häpnadsväckande. Exploateringarna innebär allvarliga ingrepp i en ekologiskt viktig spridningszon. Det presenterade förslaget uppfyller otvivelaktigt kraven för att klassas som betydande miljöpåverkan. Programförslaget strider mot nationella, regionala och lokala miljömål. Vi vill påminna om att Stockholm nyss blivit utsedd till Europas miljöhuvudstad men av detta märks i programförslaget intet.”


Det är svårt att vifta bort naturvännernas förödande kritik.