Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-11-28 04:09

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2010/03/19/runt-hus-pa-pelare-planeras-pa-stockholms-storsta-innergard-6759/

EPSTEINS STOCKHOLM

Runt hus på pelare planeras på Stockholms största innergård

Det runda hus (upplyft på sex meter höga pelare) (med en rund plaskdamm i mitten) som planeras på Stockholms största innergård (något större än en allsvensk fotbollsplan) i kvarteret Plankan på Södermalm har blivit omdiskuterat. Kvarteret Plankan (som byggdes på 1960-talet) inramas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan och innehåller i dag 341 lägenheter. Med det föreslagna nya runda huset mitt på gården och påbyggnad med två våningar på taken runt kvarteret tillkommer 119 lägenheter (varav 50 studentbostäder).

Kritikerna menar att själva idén med en stor gård spolieras genom det tillkommande runda huset och att gården och många lägenheter blir mörkare genom minskat solljus och skuggeffekter från den nya bebyggelsen. Skönhetsrådet anser att kvarterets arkitektur och storskalighet bör respekteras och avstyrker förslaget. Södermalms stadsdelsnämnd anser till skillnad från Skönhetsrådet att det är positivt att det nuvarande huset byggs på men håller med om kritiken mot det runda huset som man anser tar alltför stort utrymme av gården. ”Jämte ökad insyn och minskat solljus kommer den föreslagna byggnaden att te sig främmande i det ursprungliga kvarteret, som dessutom förlorar en del av sitt värde som exempel på sin tids arkitektur.”

Stadsbyggnadskontoret å sin sida menar att den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värde och helhetsverkan bevaras eftersom gården kan upplevas i sin helhet genom att det nya runda huset är upplyft på höga pelare. Kontoret medger att ett antal befintliga lägenheter kommer att få mindre sol men att det kompenseras av att ”de flesta lägenheterna är genomgående och inte någon bostad bedöms förlora hela sin nuvarande tillgång på solljus eller få markant förändrat allmänljus”. Värst drabbas förskolan som kommer att få ”väsentligt ökad skuggning särskilt under vår och höst. Totaleffekten avseende direkt sol på förskolegården bedöms bli negativ, tillgången till dagsljus anses dock vara tillräcklig.”


Stadsplaneförslaget för kvarteret Plankan ställs ut 17 mars-14 april i Tekniska nämndhuset och på Hornstulls bibliotek samt finns på nätet.