Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-17 12:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2010/05/21/centern-vill-bygga-hogt-och-tatt-7284/

Epsteins STHLM

Centern vill bygga högt och tätt

Lars Epstein
Rätta artikel

”Den täta staden är en förutsättning för den gröna staden”, sade miljöminister Andreas Carlgren på centerns seminarium om stadsutveckling i Stadshuset på fredagen.  Han tryckte på vikten av att de gröna kilarna bevaras, att Stockholmarna får ha kvar närheten till grönområdena och att ”dagisbarnen inte ska ha långt till träden, daggmaskarna och myrstackarna”. ”I den nya plan- och bygglagen ska stöd ges för att storstadens naturvärden upprätthålls”.

Han poängterade också nödvändigheten av minskad energiförbrukning i hus och bilar.  Han välkomnade bygget av Förbifart Stockholm eftersom Essingeleden inte är dimensionerad för den framtida ökande trafiken.  Han kritiserade inte bilismen som sådan men ”bilar med stora utsläpp” och såg fram mot en fossiloberoende fordonspark runt år 2030 bestående av elbilar.  I stadsbyggandet var han kritisk mot stadsdelar som präglas av en enda generations byggande och man anade hans kritik mot cityomvandlingen där ”inte ett spår finns kvar av Klaras historia”.  Men han talade också mer allmänt om stadens skönhet och berättade att miljödepartementet och kulturdepartementet samarbetade om plattformar för ett avancerat arkitektoniskt och hållbart byggande men underströk samtidigt att han inte ska vara någon ”smakdomare”.

Centerpartiets ende representant Stockholms kommunfullmäktige Per Ankersjö har gjort sig känd som en ”höghusförespråkare”. ”För det har jag suttit i ABF-huset och blivit utskälld”, sade han, men menade att det är nödvändigt att bygga tätt och högt för att möta inflyttningen av 200 000 nya invånare i Stockholms stad fram till 2030 om inte skolgårdar och grönområden ska tas i anspråk.

Arkitekt Emma Jonsteg VD på Utopia arkitekter presenterade ett originellt idéförslag till bostadsbygge i Karl Staaffs park (där Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan möts), i dag en föga angenäm plats.  Det är ett komplext hus ( Birger Jarl kallat) med 17 våningar i den smalare nordändan och 6 våningar i den bredare sydändan, ett hus med takträdgårdar och takterrasser, konkavt på mitten, med fri sikt mot både Kammakargatan och Birger Jarlsgatan och med stora utrymmen för kulturella aktiviteter (dock ej shopping).