Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-20 01:23

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2010/11/23/livlig-diskussion-om-ny-vision-for-hornsbruksgatan-8578/

Epsteins STHLM

Livlig diskussion om ”ny vision” för Hornsbruksgatan

Professor Göran Cars (till vänster) från KTH ledde diskussionen om Hornsbruksgatans framtid. Martin Bucht (i mitten) från Exploateringskontoret. 

Den planerade nybebyggelsen (50-80 lägenheter) i bergskanten av Högalidsparken längs Hornsbruksgatan diskuterades av ett femtiotal intresserade medborgare på måndagskvällen i Högalids församlingshus. För en dryg månad sedan ordnade staden en veckohelg där alla intresserade fick lägga fram sina synpunkter på Högalidsparkens och Hornsbruksgatans framtid. Resultatet från denna så kallade Community Planning Weekend sammanställdes sedan i en illustrerad broschyr med ”en ny vision” som bygger på många av de idéer som kom fram i den fördjupade medborgardialogen; medborgardialogen för övrigt en nyhet i detta tidiga planeringsskede som staden tagit initiativ till för första gången.

Hornsbruksgatan från Lignagatan mot Högalidsparken i den "Nya visionen" sammanställd av  den engelska konsultfirman JTP Cities som lett medborgardialogen.

Niklas Wennberg visade lyckad stadsodling från Göteborg. Kanske något för Högalidsparken?

I ”den nya visionen” för området som ska ingå som underlag i den fortsatta planeringsprocessen finns bland annat ekologiska bostadshus, belysning av den kvarvarande klippväggen, vatteninstallationer, nya breda trappor upp till parken från Hornsbruksgatan, nyplantering av träd, ombyggnad av T-banehuset med café, hiss upp till parken och växthus på taket. I själva parken ses på sikt ungdomsgård, motionsspår och stadsodlingsaktiviteter. På måndagskvällens möte berättade Niklas Wennberg om lyckade stadsodlingar i Göteborg där tråkiga gräsmattor av bökande grisar förvandlats till produktiv jordbruksmark med framgångsrika närodlingar till följd, där både ”grödor och vänskap” odlas.

 

Det saknades dock inte kritiska röster på måndagskvällens möte mot den fördjupade medborgarprocessen. Markanvisning till byggherrar borde till exempel inte ha gjorts innan medborgardialogen inleddes, menade flera av deltagarna. Medborgardialogen var inte så förutsättningslös som det förespeglats menade till exempel Thomas Fång som bland annat kritiserade sammanställningen av resultatet eftersom det kunde tolkas som att samrådsdeltagarna var för att bygga de nya husen på Hornsbruksgatan. Hans uppfattning var tvärtom att majoriteten av dem som deltog i den fördjupade medborgardialogen var emot den planerade bebyggelsen. I en artikel på Newsmill har han också utförligt beskrivit hur han uppfattat hela medborgardialogen.  

Läs gärna även: Fördjupat medborgarinflytande när Högalidsparken bebyggs

och: Nybildad arbetsgrupp mot bostadsbyggen i Högalidsparken