Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Epsteins STHLM

Vad säger fastighetsägaren på Valhallavägen 118?

Harriet Löwenhjelm som akademielev (högra bilden på utställningsskärmen).

Några av Harriet Löwenhjelms teckningar som visas på Stadsbibliotekets utställning.

För hundra år sedan, 1911, avbröt Harriet Löwenhjelm, 24, sina studier på Konstakademien i Stockholm . Hennes oljemåleri slog inte an på läraren professor Oscar Björck. Han var missnöjd med Harriets framsteg.  ”Steg upp och målade på ackademien och Björk kom och suddade ut alltihop”, skrev hon i dagboken. Några dagar senare: ”Björk kom sade att jag målade tunt och tråkigt i färgen men att det var något personligt vilket encouregerade mig”. Ytterligare några dagar senare: ”Björk kom, sade att jag ej har en målares öga och tillrådde ett annat material”. Harriet Löwenhjelm fann för gott att sluta på Konstakademien efter tre år studier. Dagbokscitaten är hämtade ur Boel Hackmans nyutkomna Harriet Löwenhjelmbiografi ”Att skjuta en dront” (Bonniers) som presenterades med diktläsning, sång och musik inför ett hundratal åhörare på Stadsbiblioteket på torsdagen.  (Den sevärda Harriet Löwenhjelmutställningen i stora rotundan pågår till den 20 mars).

Harriet Löwenhjelms sista födelsedag den 18 februari 1918 på Romanäs sanatorium i Tranås tre månader före hennes död. Foto: Ulf von Konow.

Skådespelerskan Mirja Burlin och gitarristen Nanna Walderhaug framför delar av Agneta Elers-Jarlemans  radiopjäs Harriet L vid bokreleasen av Boel Hackmans Harriet Löwenhjelmbiografi Att skjuta en dront på Stadsbiblioteket på torsdagseftermiddagen.

Boel Hackman.

Harriet Löwenhjelm dog ung, bara 31 år gammal, i lungtuberkulos, på Romanäs sanatorium i Tranås (i samma sal där Olof Lagercrantz också skulle komma att tillbringa en tid). Harriet Löwenhjelm är mest känd som poet men såg sig själv lika mycket som bildkonstnär i trots av professorers tyckanden. Hennes mest kända dikt är förmodligen Beatrice-Aurore. Den handlar om en drömbok inköpt på Hallbecks antikvariat på Kornhamnstorg som inspirerar till en dröm i vilken den älskade gåtfullt gäckar den älskande. Men kanske handlar den inte om en dröm, kanske mer om verklighet, eller bådadera samtidigt. Gränsen mellan fantasi och verklighet är inte glasklar i Harriet Löwenhjelms diktning. Eller som Boel Hackman uttryckte det: ”Harriet Löwenhjelm beskriver den inre verklighetens betydelse och vem ska definiera vad som är verklighet”.  Gränser flyter.

En minnesskylt på Harriet Löwenhjelms stockholmsadress Valhallavägen 118 vore inte fel …

… vad säger fastighetsägaren?

Harriet Löwenhjelm fick sitt publika genombrott först nio år efter sin död (24 maj 1918) med samlingen Dikter 1927 på Norstedts förlag. Aldrig har dock de samlade dikterna utgivits i sin helhet. Något som emellertid är nära förestående. Om någon månad kommer de ut på bokförlaget Podium. Nyligen bildades ett Harriet Löwenhjelmsällskap. Kanske är det också nu dags också för en minnesskylt på den adress där Harriet Löwenhjelm bodde under sin stockholmssejour, Valhallavägen 118. Jag tycker det. Vad säger fastighetsägaren?