Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-19 05:12

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/04/11/varfor-inte-testa-att-sammanlanka-odenplan-och-kyrkan/

Epsteins STHLM

Varför inte testa att sammanlänka Odenplan och kyrkan?

Lars Epstein
Rätta artikel

Odenplan 1902 österut. Foto: L Larsson.

Odenplan 2011. Det enda som återstår i dag är de två husen som skymtar längst till vänster.

Odenplan var en stillsam öde plats för hundra år sedan men har blivit allt centralare och trafiktätare med tiden. Och om några år blir Odenplan en av Stockholms mest centrala platser när Citybanans station öppnar. I dag är Odenplan en enda stor grop. Men hur ska Odenplan utformas i framtiden?  Därom råder delade meningar mellan stadens ledande politiker.

Här skulle Gustav Vasakyrkan kunna sammanlänkas med övriga Odenplan ...

... om busstrafiken flyttas till angränsande gator.

Den del av Upplandsgatan som i dag är bussgata framför Gustav Vasakyrkan och skär av kyrkan från Odenplan borde i framtiden befrias från all trafik och istället bli en integrerad del av Odenplan och utformas som en förplats till kyrkan. Det föreslog miljöpartisten Yildiz Kafkas i höstas. Men idén sågas av SL och den borgerliga majoriteten.  På senaste kommunstyrelsen menade borgarrådet Regina Kevius (m) att ett genomförande av idén att knyta ihop Gustav Vasakyrkans entrégård med Odenplan skulle kunna påverka tidplanen för Citybanan negativt och innebära förlängda störningar för staden och invånarna. Därför blir det inget av.

Redan 1994 presenterades flera förslag att låta kyrkan ingå i själva Odenplan. Detta presenterades av arkitekterna Kjell Forshed och Sture Koinberg ...

... och detta av arkitekterna Anders Johansson och Kjell Torstensson.

Tanken att utvidga Odenplans trafikfria gångstråk med kyrkan som avslutande fond i väster är dock ingalunda ny. Samtliga tre förslag till Odenplans framtida utformning som presenterades i den av Stockholms stad utgivna boken ”Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” (1994) utgick från att Upplandsgatan framför Gustav Vasakyrkan skulle återerövras åt fotgängarna. Bokens syfte var att fungera som en inspiration för den framtida stadsplaneringen. I redaktionen satt bland andra förre stadsarkitekten Per Kallstenius.

Oppositionen i stadshuset anser i motsats till alliansen att Gustav Vasakyrkan bör knytas ihop med ett på detta sätt utvidgat Odenplan eftersom ytterligare tiotusentals människor kommer att frekventera platsen när Citybanans nya pendeltågsstation öppnas så småningom.  ”Dessutom skulle kyrkan få en mer central och vackrare placering”, säger Tomas Rudin (s).

Varför inte pröva idén på allvar nu när Odenplan ändå är under genomgripande omvandling?