Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-07 06:35

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/epstein/2011/06/19/joran-lindvall-rekonstruerad-slussen-kan-bli-varldsarv/

EPSTEINS STOCKHOLM

Jöran Lindvall: "Rekonstruerad Slussen kan bli världsarv"

I dag är sista dagen att se och lämna in synpunkter på stadens officiella förslag till nybyggnaden av Slussen.

Slussendebatten går på högvarv.  Många är inläggen på DN:s Stockholmsdebatt. Många är kritiska till stadens förslag. I dag, söndag, är sista dagen att bese den officiella modellen på Sjömanshemmet på Peter Myndes Backe 3 mittemot Stadsmuseet. Idag är sista dagen att lämna in synpunkter på förslaget.

Jöran Lindvall, chef för Arkitekturmuseum 1985-1999, är starkt kritisk till stadens Slussenförslag och presentationen av det.

En av många kritiker är f.d. chefen för Arkitekturmuseum Jöran Lindvall, vars synpunkter jag fått tillfälle att ta del av. Jöran Lindvall förkastar idén att motortrafiken mellan Gamla stan och Söder i framtiden ska gå på en enda bro ”som med brutalitet träffar Gamla stan och Skeppsbron” med T-korsningar som skapar köer. Likaså är han kritisk till bebyggelsen framför KF-husen som begränsar utsikten från Slussen.

Jöran Lindvall anser också att stadens presentation av Slussenförslaget är glättad och falsk med uteslutande soliga sommarbilder och genomskinliga hus som inte är genomskinliga i verkligheten och ett myller av människor i norrsluttningen där folk sällan trivs. Han menar att det handlar om falsk marknadsföring från stadens sida.

Jöran Lindvall ifrågasätter också om Slussens nuvarande kondition är så dålig som det påståtts. ”Bland stans tekniker har det länge funnit en ingrodd uppfattning om att den nuvarande Slussen från 30-talet är ´skit´ som man ska göra sig av med. Det finns skäl tro att den uppfattningen också legat till grund för de bedömningar som gjorts om den nuvarande Slussens tekniska uttjänthet. Att det finns tekniska problem både med grundläggning och uttjänt betong är odiskutabelt men det finns insiktsfulla personer som menar att de tekniska problemen medvetet har överdrivits”.

Jöran Lindvall menar förutsättningarna för att reparera och renovera är bristfälligt utredda. ”Det eftersatt underhållet har också gjort det lätt att framhäva Slussens tekniska kondition som sämre än vad den kanske är. Det i så fall inte första gången medvetet eftersatt underhåll används som argument för viljan att riva och bygga nytt”.

”Hur ska Stockholm undvika att Slussen blir ett misslyckande”, frågar Jöran Lindvall och svarar att ett alternativ är att börja utreda en ny Sluss från början. ”Ett annat alternativ är att rekonstruera den nuvarande Slussen”. Det finns knappast någon likartad plats och anläggning i världen som har samma höga kvalitet och som utgör ett lika tydligt tidsdokument över den optimism och tekniska framtidstro som rådde i början av 30-talet. Den nuvarande Slussen har sådana kvaliteter att rätt hanterad kan en rekonstruktion föras upp på listan av världsarv. Med rekonstruktion menar jag en strikt rekontruktion och inte en ´närapå´ rekonstruktion som tidigare prövats i processen”.

Jöran Lindvall menar att en rekonstruktion förmodligen blir billigare än en nybyggnad. Dessutom kan den ske i etapper med färre provisorier under rekonstruktionstiden än vad en nybyggnad skulle kräva.